Studenti


Poslední změna: 04.10. 2018

Databázové informační systémy

Sylabus
Garant: PhDr. Olga Pitašová
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Úvod do problematiky

- základní pojmy, vyhledávání a získávání dokumentů, osobní dokumentace
- knihovny, služby knihoven, souborné katalogy, discovery systémy

Elektronické informační zdroje

(EIZ)
- Internet, plnotextové zdroje, open access, bibliografické zdroje, zdroje typu medicíny založené na důkazech
- licencované zdroje a konsorcia v ČR, portály EIZ

Vyhledávání v EIZ

- výběr zdrojů, tvorba dotazu, metodika tvorby rešerší v medicínských zdrojích, strategie vyhledávání
- Web of Science, Scopus, PubMed, Medline, UpToDate, MESH, Google Scholar

Publikační činnost

- citování a tvorba bibliografické citace, citační etika, normy
- scientometrie – H-index, impakt faktor
- citační databáze – WoS (JCR), Scopus; vyhledávání citovanosti
- publikační aktivita a její role při hodnocení vědy a výzkumu
- sběr publikační aktivity v praxi (impakt faktor, systém hodnocení, Rada pro výzkum, vývoj a inovace v ČR)

 

  • Doporučená literatura

Bartošek, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 2, s. 1-7.

Feberová, Jitka. Jak na Medline efektivně. 1. vyd. Praha : Triton, 2004. 95 s. ISBN 80-7254-502-7
 
KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat [online]. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://www.ukb.muni.cz/kuk/vyuka/materialy/citace.php

Krčál, Martin a Teplíková, Zuzana. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 156, [46] s. ISBN 978-80-260-6074-1.

Meško, Dušan;  Akademická příručka. 1. české uprav. vyd. Martin : Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-806-3219-7
 
www.citace.com  , www.openaccess.cz, www.vyzkum.cz

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: