Studenti


Poslední změna: 24.09. 2020

Příprava odborné přednášky a odborné publikace

Příprava odborné přednášky a odborné publikace

Sylabus

Garant: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Jak připravit odbornou přednášku

Běžné chyby při přípravě přednášky (obsah neodpovídá délce, obsah neodpovídá názvu, obsah neodpovídá úrovni posluchačů, přednášející neumí pohotově reagovat na změny). Časové aspekty přednášky. Přednes přednášky. Poznatky o posluchačích. Seznámení se s prostředím. Rozdílné cíle přednášky. Volba názvu. Příprava souhrnu. Autorství přednášky. Zachycení souvislostí. Udržování pozornosti. Vyzkoušení přednesu přednášky, analýza chyb. Příprava na diskusi a dotazy.
 

  • Doporučená literatura

Toman, J.: Jak dobře mluvit, Praha, Svoboda, 1981
 

  • Podmínka udělení zápočtu

Veřejné přednesení přednášky na odborných - oborových seminářích, konferencích, kongresech apod. na téma, které je doktoran­dovi blízké (délka přednášky 10 minut).

Studenti jsou povinni uvádět v přednáškách afiliaci k LF HK nebo/a FN HK.

 

Jak připravit odbornou publikaci


(studijní opora)

Výběr problému. Adresát sdělení. Získání vhodných podkladů. Příprava podkladů. Možné varianty psaní konceptů práce. Jazyková stránka práce. Předvídání čtenářových obtíží. Zaujímání vlastního stanoviska. Účel práce. Tradiční struktura výzkumně orientované práce: problém a jeho kontext, metodologie výzkumu (vzorek, použité postupy, měření proměnných, metody analýzy dat, výsledky předvýzkumu), výsledky, diskuse, závěr–y, literatura. Podoba odborné publikace. Výběr způsobu zveřejnění. Problémy začínajícího autora s recenzenty.

Jak zpracovat teoretickou část práce

(studijní opora)

Jak zpracovat přehledovou studii

(studijní opora)
 

  • Doporučená literatura

Bajgar, J., Višnovský P.: Základy vedeckej práce v medicine, Martin, Osveta, 1984
Oxman, A.D. et al.: Průvodce uživatele lékařské literatury - I. Jak začít, JAMA-CS, 2, 1994, č. 4, s. 315-317.
Oxman, A.D. et al.: Průvodce uživatele lékařské literatury - VI. Jak využít přehledový článek, JAMA-CS, 3, 1995, č. 4, s. 295-300.
Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23 (4), 427–454.
Špála, M. (2006). Impakt faktor – dobrý sluha, ale špatný pán. Časopis lékařů českých, 145 (1), 69-79.
 

  • Podmínka udělení zápočtu

Předložení krátké odborné práce (minimálně 5 stran) nebo separátu, jehož je doktorand první nebo druhý autor.

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: