Studenti


Poslední změna: 14.01. 2020

Statistika

Sylabus

Garant: Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.

 

 1. Základní statistické charakteristiky
 2. Testování hypotéz
 3. Korelační a regresní analýza
 4. Pravděpodobnost

Výuka statistiky je rozvržena do samostudia a cvičení v asistované, blokové výuce.

Zápočtové termíny

 • Po domluvě s garantkou programu: Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
 • K zápočtu se přihlašujte prostřednictvím SIS - Termíny zkoušek - přihlašování.

Studenti 1. ročníku ze vzdálených destinací mohou absolvovat zkoušku po dohodě s Mgr. Selke Krulichovou již v týdnu blokové výuky, po absolvování přednášek a cvičení.

Dvouúrovňová výuka statistiky

Výstupní znalosti

 •  v rozsahu osnovy kurzu
 

Výstupní dovednosti

 • použití programu Excel pro vybrané statistické výpočty a grafickou interpretaci dat
 • správná interpretace vybraných statistických metod v odborné medicínské literatuře
 • formulace statistické úlohy, příprava statistického experimentu či šetření
 • komunikace se statistikem při přípravě odborné publikace (zpracování dat)

1. úroveň – samostudium

(předchází před blokovou výukou)

 

Prerekvizity žádné
Obsah základní statistické pojmy, deskriptivní statistika, základy pravděpodobnosti, induktivní statistika, korelační a regresní analýza (vše v rozsahu základního kurzu Moodle)
Forma výuky samostudium e-learning
Studijní materiál kurz statistiky v LMS Moodle - moodle.lfhk.cuni.cz
 
Přístup do kurzu www.lfhk.cuni.cz → informační systémy → Moodle → moodle.lfhk.cuni.cz  → České kurzy → Biofyzika → Zimní semestr →
Statistika - postgraduální studium →  přihlášení (jméno a heslo používané do sítě LF, vstupní klíč: „stat“)
Ověřování znalostí test z teorie a počítání příkladů (možno použít kapesní kalkulátor)
Termín testu 3. 2. 2020 v 11:00 h, počítačová učebna UIII, Šimkova 870, přízemí
Konzultace individuálně kontakt Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.

 

2. úroveň – bloková výuka

Garant a přednášející Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
Vedoucí cvičení Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
Prerekvizity test z teoretického základu (viz. 1. úroveň)
Obsah

řešení praktických příkladů výpočtu základních statistických charakteristik, intervalů spolehlivosti populačního průměru, testování hypotéz (vybrané parametrické testy) a korelační a regresní analýzy pomocí programu MS Excel.

Forma výuky bloková prezenční (cvičení na PC)
Studijní materiál elektronická učebnice v Moodle, příklady v programu MS Excel
Ověřování znalostí
praktická zkouška – řešení příkladů pomocí programu MS Excel - výstup Zápočet

 

 • Doporučená literatura

Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací, Grada - Avicenum, Praha 2003

Skalská, H., Stránský, P.: Základy biostatistiky, UK Praha 1996, (Camelot\Educ\PGS1\skripta)

Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory, Karolinum, Praha, 1998

StatSoft's Electronic Statistics Textbook

E-learning kurzy biostatistiky moodle.lfhk.cuni.cz
 

 • Podmínka udělení zápočtu

Kurz bude zakončen ověřením získaných znalostí formou řešení zadaných příkladů pomocí programu Excel.


Termíny praktického přezkoušení: viz SIS – Přihlašování na zkoušky.

Maximální počet studentů na 1 termín je 10.

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: