Studenti


Poslední změna: 24.09. 2020

Všeobecná výuka 2. ročníku DSP 2020/2021

Cyklus odborných seminářů

Harmonogram AR 2020/2021 je ve fázi příprav. Předpokládaný termín výuky: 3. - 5. 2. 2021. Informace níže nejsou aktuální!!! 

Akademický rok 2019/2020

Termín výuky je naplánován na termíny 4. - 7. 2. 2020 následovně:

4. 2. 2020 - 9-16 hodin - Učebna "U1", přízemí LF HK
5. 2. 2020 - 10-15 hodin - Velká posluchárna, LF HK
6. 2. 2020 - 9-16 hodin - Výukové centrum FN HK, EC1
7. 2. 2020 - 9-16 hodin - Výukové centrum FN HK, EC1

 

Plnění předmětu - Cyklus odborných seminářů 2019/2020 (absolvování)

Konference pořádané Lékařskou fakultou v Hradci Králové a Fakultní nemocnicí Hradec Královéminimálně 2 účasti (je důležité si blokovat termíny a domluvit si na Vašem pracovišti možnost absolvování). V případě, že je student na stáži v zahraničí, zúčastní se minimálně 2 odpovídajících odborných akcí v rámci stáže.


Konference pořádané LF HK a FN HK 2019/20:

1

12. 10. 2020

16. fakultní konference studentů DSP

2

19. - 20. 11. 2020

17. mezinárodní lékařská postgraduální konference

3

5. 2. 2020

XXIV. vědecká konference LF HK a FN HKAktivní účast studentů DSP na výše uvedených konferencích je doporučena a vítána! Více informací viz odkaz Studenti – Doktorské studium – Konference DSP
 
15. fakultní konference studentů DSP – informace viz web LF – Studenti – Doktorské studium – Konference studentů DSP. Přihlášky na konferenci spolu s příspěvky (abstrakta) posílejte elektronicky na pgs@lfhk.cuni.cz do 8. 10. 2019.
 
Cyklus speciálních seminářů zaměřených na možnosti vyšetřovacích a experimentálních metod na pracovištích  LF HK a FN HK –  je důležité si blokovat termíny a domluvit si na Vašem pracovišti možnost jejich absolvování.

Harmonogram

  • Úterý 4. 2. 2020 - Učebna "U1", přízemí LF HK
9 - 9,45 Aktuality ve studiu DSP doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
10 - 16 Základy pedagogických dovedností doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Celkem 8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd 1 hodinu

 
  • Středa 5. 2. 2020 - Vědecká konference LF HK a FN HK


 
  • Čtvrtek 6. 2. 2020 - Výukové centrum FN HK, EC1
9 - 16 Prezentační dovednosti v angličtině Centrum akademického psaní, Kabinet jazyků ÚJČ AV ČR, Praha
Celkem 8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd 1 hodinu

 
  • Pátek 7. 2. 2020 - Výukové centrum FN HK, EC1
9 - 16 Úvod do akademického psaní Centrum akademického psaní, Kabinet jazyků ÚJČ AV ČR, Praha
Celkem 8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd 1 hodinu


 

  • Náplň workshopu 7. 2. 2020

Úvod do akademického psaní v angličtině (mezikulturní rozdíly v psaní):
- normy Anglo-Americké kultury psaní
- psaní abstraktu (práce s textem, obsahová a rétorická analýza textu)
- psaní titulků
- okénko do stylistiky (jasné a stručné vyjadřování v AJ)
- zpětná vazva na texty studentů

 

Plnění předmětu – Cyklus odborných seminářů (prezentace)

1 aktivní prezentace na odborné akci od úrovně minimálně semináře na pracovišti v době od 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020. Student předloží tuto prezentaci v power-point formě spolu s potvrzením o účasti na dané akci  na studijní oddělení elektronicky, aby mu mohl být udělen zápočet. Prezentace může být na jakékoli téma ze svého oboru, přičemž téma související s realizací disertační práce je doporučena.


Výuka je povinná pro studenty doktorského studia v prezenční i kombinované formě studia.
Zápočty za splnění předmětu budou uděleny na posledním semináři po splnění stanovených podmínek.
 


 
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
proděkan pro doktorské studijní programy a výuku bakalářských programů
 
V Hradci Králové 27. 1. 2020
 

 

Kalendář akcí

<říjen 2020>
poútstčtsone
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Dnes: