Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 01.04. 2022

Základy vědecké práce II

Předmět určen pro studenty, kteří zahájili studium od akademického roku 2020/2021.

Základy vědecké práce II

Podstatou předmětu je 13 tematických bloků zahajovaných úvodní přednáškou (formou e-learningového kurzu) a následně 22 asociovaných praktických kurzů. Pro získání zápočtu je nutno absolvovat minimálně 6 libovolných přednášek. Praktické kurzy jsou volitelné a budou vybrány školitelem na základě zaměření studia a specifikovány v ISP. Rozsah praktických kurzů je 15-30 hodin dle individuálních nároků jednotlivých metodik.
 

  • předmět je určen pouze pro doktorandy. Student může plnit i v dalších letech studia.
  • předmět je doporučen pro 1. a 2. ročník DSP a doporučuje se plánovat v ISP na 2. ročník

Organizace výuky

(Jak na to? Proklik na Moodle Doktorské studium a přihlášení se jménem a heslem, dále pak klik: Studijní informace - Rámcový studijní program - 1.-4. ročník - Specializovaná výuka - 1. a 2. ročník)
 
  1. Student si zvolí minimálně 6 témat z celkového počtu 13, které jsou v předmětu ZPV volitelné, dle potřeby nebo zájmu studenta.
  2. Nastuduje obsah sešitu.
  3. Absolvuje test v "kurzu č. 15", který opakuje tak dlouho, dokud nedosáhne 100% správných odpovědí, ale max počet pokusů je 10. Pokud student neuspěje, kontaktuje proděkana pro DSP.

Pokud student realizuje minimálně 6 kurzů, má nárok získat zápočet.

Dle vlastního zájmu nebo na doporučení příslušné OR (student zapisuje do ISP) může student absolvovat navazující kurz/y, které jsou uvedeny za povinně volitelnými kurzy, jejichž náplň je uvedena v souvisejících textech / sylabech, které poskytne autor/garant navazujícího kurzu.
 
  1. Podmínkou přijetí do navazujícího kurzu je úspěšné absolvování testu v daném kurzu (viz výše) a respektování max. počtu jeho účastníků (většinou max. 5).
  2. Je třeba navázat samostatně kontakt s garantem navazujícího kurzu telefonicky nabo emailem (jde o zaměstnance LF HK nebo FN HK) a prodiskutovat organizační detaily.
  3. Termíny navazujících kurzů budou zveřejňovány v rubrice Oznámení (nad údaji o navazujícím kurzu) a je třeba ji průběžně otevírat. Případně lze navázat kontakt s garantem a o vypsání termínu požádat.

Pokud si student zapsal do svého ISP realizaci jakéhokoliv navazujícího kurzu, má nárok získat potvrzení (nejde o zápočet) o jeho absolvování vyjádřením se garanta daného kurzu a OR bude s touto informací pracovat při hodnocení plnění individuálního studijního plánu.

 

Sylabus

Sylabus
Garant: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

 

1. Blok/úvodní přednáška: Molekulárně-biologické metody – genová exprese

1.1. Navazující kurz: Analýza nukleových kyselin – qRT-PCR 

1.2. Navazující kurz: Epigenetika

1.3. Navazující kurz: Western blot
 

2.Blok/úvodní přednáška: Základní principy analýzy exogenních a endogenních látek v biologickém materiálu

2.1. Navazující kurz: LC-MS hmotnostní spektrometrie
 

3. Blok/úvodní přednáška: Buněčné metody v biomedicínském výzkumu

3.1. Navazující kurz: Průtoková cytometrie

3.2. Navazující kurz: Způsoby kultivace buněk/Live cell monitoring 

3.3. Navazující kurz: Vysokokapacitní obrazová cytometrie a fluorescenční mikroskopie 

3.4. Navazující kurz: Bioenergetika 
 

4. Blok/úvodní přednáška: Imunologické diagnostické metody – současné možnosti

4.1. Navazující kurz: Imunologické diagnostické metody 
 

5. Blok/úvodní přednáška: Elektronová mikroskopie

5.1. Navazující kurz: Základy elektronové mikroskopie
 

6. Blok/úvodní přednáška: Optická mikroskopie

6.1. Navazující kurz: Imunohistochemie, histologická barvení

6.2. Navazující kurz: Mikrofotografie a obrazová analýza  
 

7. Blok/úvodní přednáška: Pokročilé metody diagnostiky v patologii

7.1. Navazující kurz: Molekulární morfologie
 

8. Blok/úvodní přednáška: Molekulární epidemiologie

8.1. Navazující kurz: Identifikace a klasifikace původců infekcí - RFLP PCR, sekvenace
 

9. Blok/úvodní přednáška: Metody práce s malými laboratorními zvířaty

9.1. Navazující kurz: Experimentální chirurgie 

9.2. Navazující kurz: Intravitální diagnostika laboratorních zvířat 
 

10. Blok/úvodní přednáška: Experimentální gastroenterologie

10.1. Navazující kurz: Experimentální gastroenterologie u prasat 
 

11. Blok/úvodní přednáška: Principy hodnocení a modelování farmakokinetiky léčiv

11.1. Navazující kurz: Metody analýzy farmakokinetiky léčiv 
 

12. Blok/úvodní přednáška: Biofyzikální metody v biomedicínském výzkumu

12.1. Navazující kurz: Analýza fyzikálních vlastností materiálů

12.2. Navazující kurz: Neurovědní přístupy k hodnocení zrakového vnímání 

12.3. Navazující kurz: Pokročilá statistika 
 

13. Blok/úvodní přednáška: Hodnocení zdravotních rizik 

13.1. Navazující kurz: Testování genotoxicity

Literatura

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: