Studenti


Poslední změna: 24.09. 2019

Výuka statistiky v akademickém roce 2019/2020

Výuka statistiky je rozvržena do samostudia a cvičení v asistované, blokové výuce.

Zápočtové termíny

  • Po domluvě s garantkou programu: Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.

 

  • K zápočtu se přihlašujte prostřednictvím SIS - Termíny zkoušek - přihlašování.

 

Studenti 1. ročníku ze vzdálených destinací mohou absolvovat zkoušku po dohodě s Mgr. Selke Krulichovou, Ph.D. již v týdnu blokové výuky, po absolvování přednášek a cvičení.

Dvouúrovňová výuka statistiky

Výstupní znalosti

  • v rozsahu osnovy kurzu

Výstupní dovednosti

  • použití programu Excel pro statistické výpočty v rozsahu osnovy blokové výuky

1. úroveň – samostudium

(předchází blokovou výuku)

 

Prerekvizity žádné
Obsah základní statistické pojmy, deskriptivní statistika, základy pravděpodobnosti, induktivní statistika (vše v rozsahu základního kurzu Moodle)
Forma výuky samostudium e-learning
Studijní materiál kurz statistiky v LMS Moodle - http://moodle.lfhk.cuni.cz
Přístup do kurzu www.lfhk.cuni.cz → informační systémy → Moodle → moodle.lfhk.cuni.cz  → České kurzy → Biofyzika → Zimní semestr →
Statistika - postgraduální studium →  přihlášení (jméno a heslo používané do sítě LF, vstupní klíč: „stat“)
Ověřování znalostí test z teorie a počítání příkladů (možno použít kapesní kalkulátor)
Termín testu 3. 2. 2020 v 11:00 h v počítačové učebně UIII,  Šimkova 870 – přízemí
 
Konzultace individuálně, viz kontakt

2. úroveň – bloková výuka

Garant a přednášející Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
Vedoucí cvičení Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
Prerekvizity test z teoretického základu (viz. 1. úroveň)
Obsah

řešení praktických příkladů výpočtu základních statistických charakteristik, intervalů
spolehlivosti populačního průměru, testování hypotéz (vybrané parametrické testy)
a korelační a regresní analýzy pomocí programu MS Excel.

Forma výuky bloková prezenční (cvičení na PC)
Studijní materiál elektronická učebnice v Moodle, příklady v programu MS Excel
Ověřování znalostí praktická zkouška – řešení příkladů pomocí programu MS Excel - výstup Zápočet

 

 

Kontakt: Mgr. Iva Selke Krulichová

Kalendář akcí

<červenec 2020>
poútstčtsone
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: