Studenti

Nechvilova, Alena
Poslední změna: 23.05. 2022

Zápisy

      od 1. 7. 2021  do  30. 9. 2021 (návodvideonávod)
 
 • Elektronický zápis povinných předmětů a zapsání do dalšího ročníku v SISu pro studenty 2. - 6. ročníku: od 23. 8. 2021  do  24. 9. 2021 (návod)

Postup elektronicky:

 1. Kontrola osobních údajů - číslo mobilního telefonu (v kolonce "mobil"), číslo bankovního účtu, e-mail, rodinný stav, doručovací adresa (pouze v případě, že je jiná než trvalá).
 2. Kontrola studijních výsledků předchozího akademického roku.
 3. Výběr / zápis volitelných předmětů na zimní a letní semestr nadcházejícího akademického roku.
 4. Výběr / zápis povinných předmětů na zimní a letní semestr nadcházejícího akademického roku - studenti, kteří mají splněné povinnosti předchozího ročníku. Neplatí pro studenty, kteří budou žádat o ISP nebo již ISP mají.
 5. Ukončení zápisu, po kterém obdržíte ze studijního oddělení potvrzení o úspěšném zápisu do dalšího úseku studia.

Zápisy pro 1. ročníky

 • budou probíhat prezenčně 8. 7. 2021 (v případě závažných důvodů je nezbytné se předem písemně omluvit a požádat o udělení náhradního termínu) - bližší informace obdržíte v pozvánce k zápisu
 • volitelné předměty si studenti zvolí v den zápisu osobně

Zápisy pro 2. - 5. ročníky - splněné povinnosti

 • Studenti, kteří mají splněné všechny studijní povinnosti, se zapíší elektronicky přes SIS od 23. 8. 2021  do  24. 9. 2021 - viz. postup výše.
 • Student provede zápis povinných a volitelných předmětů elektronicky. Požadavek odešle prostřednictvím SIS na Studijní oddělení, které provede kontrolu a studenta zapíše do dalšího úseka studia. Pokud nedojde k převedení do dalšího úseku studia do 10 pracovních dnů od zaslání požadavku v SIS, student neprodleně kontaktuje svoji referentku.
 • Studenti Zubního lékařství 4. ročníku,  kteří se budou zapisovat do 5. ročníku, si vygenerují předměty bez státní zkoušky. Státní zkoušku si studenti zapíší na pokyn Studijního oddělení po splnění všech studijních povinností 5. ročníku (studenti budou upozorněni e-mailem v průběhu měsíce května 2022).
 

Zápisy pro 6. ročníky

 • Studenti 5. ročníku VŠEOB si zapíší 5 předstátnicových praxí dle zvoleného běhu.
 • 4 státní zkoušky jim vygeneruje Studijní oddělení. Poslední státní zkoušku si studenti vygenerují sami po získání zápočtu za všechny předstátnicové praxe (studenti budou upozorněni e-mailem v průběhu měsíce května 2022).
 • Studenti, kteří budou žádat o individuální studijní plán (ISP), a ti kteří již ISP mají, se zapíší viz. bod níže - "Zápisy pro 2. - 5. ročníky - ISP".

Zápisy studentů posledních ročníků do nového akademického roku

 • Studenti, kteří si budou posouvat státní zkoušky, obhajobu do dalšího akademického roku, postupují dle návodu.

Zápisy pro 2. - 5. ročníky - individuální studijní plán

Studenti Všeobecného lékařství

 • zápis bude proveden prezenčně na studijním oddělení
 
 • POSTUP:
 1. Studenti si podají žádost "Žádost studenta" na studijní oddělení - žádost musí obsahovat důvod rozložení ročníku + vypsané předměty v akademickém roce 2021/2022 a v akademickém roce 2022/2023. ( Studenti, kteří mají ISP již druhým rokem, žádost podávat nemusí. )
 2. Po schválení žádosti proděkanem výuky si zaregistrují termín a čas zápisu u své referentky --> v SISu - záložka "Termíny zkoušek - přihlašování", tzv. nestudijní akce školy (vod).
 3. Kontrola osobních údajů - číslo mobilního telefonu (v kolonce "mobil"), číslo bankovního účtu, e-mail, rodinný stav, doručovací adresa (pouze v případě, že je jiná než trvalá).
 4. Kontrola studijních výsledků předchozího akademického roku.
 5. Výběr / zápis volitelných předmětů na zimní a letní semestr nadcházejícího akademického roku. 
 6. Prezenčně zápis na studijním oddělení v zaregistrovaném termínu.
 

​​Studenti Zubního lékařství

 • zápis bude proveden prezenčně na studijním oddělení
 
 • POSTUP:
 1. Studenti si podají žádost "Žádost studenta" na studijní oddělení - žádost musí obsahovat důvod rozložení ročníku + vypsané předměty v akademickém roce 2021/2022 a v akademickém roce 2022/2023.
 2. Na Studijním oddělení si zároveň zarezervují termín a čas konzultace k ISP, která proběhne na Stomatologické klinice.
 3. Konzultace na Stomatologické klinice - nastavení ISP.
 4. Po schválení žádosti proděkanem výuky si zaregistrují termín a čas zápisu u své referentky --> v SISu - záložka "Termíny zkoušek - přihlašování", tzv. nestudijní akce školy (návod).
 5. Kontrola osobních údajů - číslo mobilního telefonu (v kolonce "mobil"), číslo bankovního účtu, e-mail, rodinný stav, doručovací adresa (pouze v případě, že je jiná než trvalá).
 6. Kontrola studijních výsledků předchozího akademického roku.
 7. Výběr / zápis volitelných předmětů na zimní a letní semestr nadcházejícího akademického roku. 
 8. Prezenčně zápis na studijním oddělení v zaregistrované termínu.
 

Studenti Ošetřovatelství / Všeobecného ošetřovatelství

 • zápis bude proveden prezenčně na studijním oddělení
 
 • POSTUP:
 1. Studenti si podají žádost "Žádost studenta" na studijní oddělení - žádost musí obsahovat důvod rozložení ročníku + vypsané předměty v akademickém roce 2021/2022 a v akademickém roce 2022/2023.
 2. Po schválení žádosti proděkanem výuky si zaregistrují termín a čas zápisu u své referentky --> v SISu - záložka "Termíny zkoušek - přihlašování", tzv. nestudijní akce školy (vod).
 3. Kontrola osobních údajů - číslo mobilního telefonu (v kolonce "mobil"), číslo bankovního účtu, e-mail, rodinný stav, doručovací adresa (pouze v případě, že je jiná než trvalá).
 4. Kontrola studijních výsledků předchozího akademického roku.
 5. Výběr / zápis volitelných předmětů na zimní a letní semestr nadcházejícího akademického roku. 
 6. Prezenčně zápis na studijním oddělení v zaregistrovaném termínu.

Zápisy po přerušení studia

 • Studenti, kteří se budou zapisovat po přerušení studia, kontaktují příslušnou referentku Studijního oddělení a domluví si termín zápisu, který bude proveden osobně na Studijním oddělení.
  

Nejčastější dotazy

 
 • Provedl jsem si zápis přes SIS, ale stále nejsem převeden do dalšího ročníku.    Jak mám postupovat?
Zkontrolujte, kdy byl požadavek odeslán. Pokud uběhlo 10 pracovních dní od zápisu   
v SIS, kontaktujte neprodleně svoji studijní referentku.
 • Provedl jsem zápis, ale chtěl bych si změnit volitelný předmět nebo zapsat další. Je to možné?
Ano, zápis či změna je možná jen do 30.9.2021. Zrušit zapsaný nebo zapsat nový  volitelný předmět po uzavření zápisu lze na základě žádosti studenta emailem příslušné studijní referentce nebo prostřednictvím podatelny do 30.9.2021. Po tomto datumu změny nejsou již možné.
 • Nemám splněný předmět. Jak mám postupovat?
V případě, že se jedná o předmět, který nemá žádnou prerekvizitu, je možné se zapsat elektronicky podle bodu "Zápisy pro 2. - 5. ročníky". Zapíšete si nesplněný  předmět a celý vyšší ročník. !!!Netýká se ISP!!!

 

Ostatní informace

 

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: