Studenti

Předpisy a opatření - studenti

Předpisy

 

Datum podpisu

Datum účinnosti

Statut Lékařské fakulty v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 07. 2017
Příloha č. 1 Statutu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Znak Lékařské fakulty v Hradci Králové
02. 06. 2017
01. 07. 2017
Příloha č. 2 Statutu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Imatrikulační a promoční sliby Lékařské fakulty v Hradci Králové
02. 06. 2017
01. 07. 2017
Volební řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 07. 2017
Změna Volebního řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Úplné znění Volebního řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 07. 2017
Změna Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Úplné znění Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 07. 2017
Změna Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové
Úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové
Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 07. 2017
Pravidla pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 10. 2017
Změna Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Pravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 10. 2017

Směrnice

Absenční výpůjčky z LK studentům MGR oborů v AJ OD 2014/2015-12
Administrativní změna – Katedra interních oborů

– změna názvů pracovišť v rámci katedry

PD 2011/2012-2
Doktorandská stipendia v akademickém roce 2021/2022 OD 2021-13
Doplnění podmínek pro předložení doktorské disertační práce OD 2006/2007-7
Evidence, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací OD 2009/2010-10
Harmonogram akademického roku 2021 - 2022 OD 2021-5
Harmonogram akademického roku 2022 - 2023 OD 2022-2
Jednotný vizuální styl Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2014/2015-10
Kontrola studia a evidence výsledků studia OD 2021-8
O provozu kamerového systému v prostorách Lékařské fakulty v Hradci Králové a ochraně a zpracování osobních údajů při provozu kamerového systému OD 2019-10
Odpovědnost za škodu na odložených věcech

zaměstnanců a studentů LF

PD 2004/2005-5
Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
IPTO_S_03
S 2016-3
Organizační změna – Ústav tělesné výchovy

– zrušení pracoviště

PD 2006/2007-2
Organizační změna – Ústav tělovýchovného lékařství

– změna v zařazení

PD 2008/2009-6
Organizační změna - Zřízení pracoviště Simulační centrum OD 2018-10
Organizační změny – Katedra interních oborů

– rozdělení pracovišť v rámci katedry

PD 2011/2012-7
Plán první pomoci na Lékařské fakultě v Hradci Králové OD 2019-16
Podmínky pro udělení Fingerlandovy, Procházkovy a Blechovy ceny OD 2009/2010-7
Podmínky pro výplatu stipendia za vynikající studijní výsledky pro akademický rok 2021/2022 OD 2022-3
Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu OD 2016/2017-3
Poplatky za administrativní úkony OD 2007/2008-8
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků OD 2020-19
Používání fakultních mailových adres PD 2011/2012-6
Požární dokumentace budovy teoretických ústavů PP 2016-2
Požární dokumentace Výukového a výzk. centra UK PP 2015
Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2018-9
Pravidla pro používání šatních skříněk v budově teoretických ústavů OD 2016/2017-10
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky OD 2019-7
Pravidla pro publikační tvůrčí činnost studentů DSP pro studenty, kteří zahajují studium v DSP v akademickém roce 2019/2020 a později
ZMĚNĚNO opatřením děkana č. 9/2019
OD 2019-6
Pravidla pro uznávání splnění kontrol studia OD 2021-12
Pravidla pro vytváření a hodnocení individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech OD 2021-7
Programy celoživotního vzdělávání OD 2015/2016-8
Pronájem nebytových prostorů

Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

OD 2011/2012-3
Provozní řád budovy Na Hradě PP 2010-3
Provozní řád budovy teoretických ústavů PP 2010-1
Provozní řád budovy Výukového centra v areálu FN HK PP 2010-2
Provozní řád Lékařské knihovny Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2020-13
Provozní řád počítačové sítě Lékařské fakulty v Hradci Králové
ZMĚNĚNO opatřením děkana č. 1/2022
OD 2020-11
Provozní řád Výukového a výzkumného centra UK PP 2015/2016
Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů OD 2016/2017-15
Publikační činnost studentů doktorských studijních programů OD 2011/2012-9
Statut Ceny Josefiny Napravilové OD 2008/2009-8
Stravování studentů doktorských studijních programů prezenčního studia v jídelně stravovacího provozu FN HK OD 2007/2008-3
Úprava hygienického režimu při výuce klinických předmětů OD 2018-2
Vstupní preventivní prohlídka a očkování studentů
ZMĚNĚNO opatřením děkana č. 3/2021
OD 2016/2017-13
Výkon spisové služby na Lékařské fakultě v Hradci Králové OD 2019-15
Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu OD 2020-8
Změna názvu pracoviště Radioizotopové laboratoře a vivárium OD 2020-2
Změna OD č. 6/2019 Pravidla pro publikační tvůrčí činnost studentů DSP pro studenty, kteří zahajují studium DSP v akademickém roce 2019/2020 a později OD 2019-9
Změna opatření děkana č. 11/2020 Provozní řád počítačové sítě Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2022-1
Změna opatření děkana č. 13/2016-2017 Vstupní preventivní prohlídka a očkování studentů OD 2021-3
Zvláštní pravidla pro konání kontrol studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové při mimořádných situacích OD 2021-2
Zvláštní pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/2020 na Lékařské fakultě v Hradci Králové OD 2020-7

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: