Studenti

Předpisy a opatření - studenti

Předpisy

 

Datum podpisu

Datum účinnosti

Etický kodex Univerzity Karlovy v Praze 11. 07. 2013
Statut Lékařské fakulty v Hradci Králové 10. 10. 2008
01. 11. 2008
Statut LFHK, příloha č. 1

Zásady používání a ochrany znaku Lékařské fakulty v Hradci Králové


Statut LFHK, příloha č. 2

Imatrikulační a promoční sliby Lékařské fakulty v Hradci Králové


Volební a jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové 10. 10. 2008
01. 11. 2008
Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové 10. 10. 2008
01. 11. 2008
Pravidla pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové

– platí pro studenty zapsané ke studiu 12.6.2006 a později

10. 10. 2008
01. 11. 2008
1. změna

– minimální počty kreditů, disertační práce a její obhajoba

22. 05. 2009
05. 10. 2009
2. změna

– minimální počty kreditů, disertační práce a její obhajoba

15. 03. 2013
01. 10. 2013
3. změna Pravidel pro organizaci studia

Kredity za volitelné předměty, Forma studia a přestupy ad.

06. 12. 2013
06. 12. 2013
Studijní a zkušební řád Lékařské fakulty v Hradci Králové

– platí pro studenty zapsané ke studiu před 12.6.2006

11. 06. 1999
20. 09. 1999
Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové 10. 10. 2008
01. 11. 2008
Pravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Hradci Králové 03. 12. 2010
03. 12. 2010

Směrnice

Absenční výpůjčky z LK studentům MGR oborů v AJ OD 2014/2015-12
Administrativní změna – Katedra interních oborů

– změna názvů pracovišť v rámci katedry

PD 2011/2012-2
Doktorandská stipendia OD 2014/2015-7
Doplnění podmínek pro předložení doktorské disertační práce OD 2006/2007-7
Evidence, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací OD 2009/2010-10
Harmonogram akademického roku 2015-16, změna
zrušení děkanského dne 25. 3. 2016
OD 2015/2016-3
Harmonogram akademického roku 2016-2017 OD 2015/2016-4
Harmonogram akademického roku 2016-2017, změna
změna termínu elektronic. zápisu volitel. předm.
OD 2015/2016-6
Harmonogram akademického roku 2017 - 2018 OD 2016/2017-4
Jednotný vizuální styl Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2014/2015-10
Odpovědnost za škodu na odložených věcech

zaměstnanců a studentů LF

PD 2004/2005-5
Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
IPTO_S_03
S 2016-3
Organizační zásady řízení PO a úkoly související

ZRUŠENO, nahrazeno Směrnicí S 2016-4 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

PD 2000/2001-13
Organizační změna – Ústav tělesné výchovy

– zrušení pracoviště

PD 2006/2007-2
Organizační změna – Ústav tělovýchovného lékařství

– změna v zařazení

PD 2008/2009-6
Organizační změny – Katedra interních oborů

– rozdělení pracovišť v rámci katedry

PD 2011/2012-7
Plán první pomoci PP 2010-4
Podmínky pro udělení Fingerlandovy, Procházkovy a Blechovy ceny OD 2009/2010-7
Podmínky pro výplatu stipendia za vynikající studijní výsledky v ak. roce 2015/2016 OD 2015/2016-5
Podmínky pro výplatu stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017 OD 2016/2017-2
Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu OD 2016/2017-3
Poplatky za administrativní úkony OD 2007/2008-8
Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce OD 2013/2014-5
Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce

u studentů přijatých ke studiu od akad. roku 2015/16

OD 2014/2015-2
Postup pro případ úrazu studenta při výuce

ZRUŠENO, nahrazeno Směrnicí S 2016 - 3 BOZP

OD 2014/2015-5
Používání fakultních mailových adres PD 2011/2012-6
Požární dokumentace budovy teoretických ústavů PP 2016-2
Požární dokumentace Výukového a výzk. centra UK PP 2015
Pravidla pro propůjčení šatních skříněk

ZRUŠENO, nahrazeno OD 2009/2010-8 Šatní skříňky v budově teoretických ústavů

PD 2007/2008-3
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky OD 2016/2017-5
Programy celoživotního vzdělávání OD 2015/2016-8
Pronájem nebytových prostorů

Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

OD 2011/2012-3
Provozní řád budovy Na Hradě PP 2010-3
Provozní řád budovy teoretických ústavů PP 2010-1
Provozní řád budovy Výukového centra v areálu FN HK PP 2010-2
Provozní řád Lékařské knihovny OD 2016/2017-1
Provozní řád počítačové sítě PP 2014/2015
Provozní řád Výukového a výzkumného centra UK PP 2015/2016
Publikační činnost studentů doktorských studijních programů OD 2011/2012-9
Šatní skříňky v budově teoretických ústavů

LF UK, Šimkova 870, HK

OD 2009/2010-8
Statut Ceny Josefiny Napravilové OD 2008/2009-8
Stravování studentů doktorských studijních programů prezenčního studia v jídelně stravovacího provozu FN HK OD 2007/2008-3
Úprava hygienického režimu při výuce klinických ..., změna

– dodatek k opatření děkana č. 2007/2008-2

OD 2007/2008-5
Úprava hygienického režimu při výuce klinických předmětů na pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové OD 2007/2008-2
Vypisování termínů zkoušek a evidence studijních výsledků

Studijní informační systém – SIS

OD 2011/2012-4
Výpůjční řád Lékařské knihovny LF UK v HK
ZRUŠENO, nahrazeno OD 2016/2017-1
PP 2010-5
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech
ZMĚNĚNO OD 2015/2016-7
OD 2014/2015-6
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech
ZMĚNĚNO OD 2015/2016-10
OD 2015/2016-7
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech, změna OD 2015/2016-10
Zabezpečení ochrany majetku

na LF UK v HK

PD 1998-5

Kalendář akcí

duben 2017
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: