Studenti

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 28.04. 2022

Přehled poslucháren LF a FN Hradec Králové

Situační plánky LF – Orientační mapa FN

 

ZKRATKA NÁZEV POSLUCHÁRNY BUDOVA – UMÍSTĚNÍ POČET MÍST
VP Velká posluchárna Budova Lékařské fakulty, přízemí, trakt C 260
UI Učebna I Budova Lékařské fakulty, přízemí, trakt C 42
UII Učebna II Budova Lékařské fakulty, přízemí, trakt C 42
UIII Učebna III Budova Lékařské fakulty, přízemí, trakt C 42
I I. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 1. patro, naproti schodům 130
II II. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 2. patro, naproti schodům 90
III III. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 4. patro, naproti schodům vzadu 60
IV IV. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 4. patro,
nalevo od schodů
30
VIII VIII. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 3. patro,
nalevo od schodů
24
U4 Studovna U4 Budova Lékařské fakulty, 2. patro, trakt C 30
U5 Posluchárna 5 Budova Lékařské fakulty, 2. patro,
vlevo, trakt C, dveře C-313
70
U6 Jazyková učebna Budova Lékařské fakulty, 2. patro,
vlevo, trakt C, dveře C-307
20
U7 Jazyková učebna Budova Lékařské fakulty, 2. patro,
vlevo, trakt C, dveře C-305
32
ANAT1 Pitevna 1 Budova Lékařské fakulty, suterén, trakt A, vstup z přízemí 45
ANAT2 Pitevna 2 Budova Lékařské fakulty, suterén, trakt A, vstup z přízemí 25
ANAT3 Pitevna 3 Budova Lékařské fakulty, suterén, trakt A, vstup z přízemí 45
HISTOL Praktikárna Ústavu histologie a embryologie Budova Lékařské fakulty, 4. patro, trakt D 45
C-107 Studovna Budova Lékařské fakulty, přízemí, vpravo, trakt C 38
SIMCEN Simulační centrum Budova Lékařské fakulty, 1. patro, vlevo od schodů, trakt C 50
PATFYZ1 Praktikárna Ústavu patologické fyziologie Budova Lékařské fakulty, 2. patro, trakt A 40
 
BIOFYZ1 Výuková laboratoř Ústavu lékařské biofyziky Budova Lékařské fakulty, 2. patro, vpravo od schodů, trakt B 60
FYZIOL Praktikárna Ústavu fyziologie Budova Lékařské fakulty 3. patro, trakt A 40
H Poluchárna Ústavu hygieny Budova Lékařské fakulty, 3. patro,
naproti schodům
37
MU Modelová učebna Budova Lékařské fakulty, 4. patro,
vpravo od schodů
30
LK Posluchárna Lékařské knihovny č. 114 Budova Lékařské knihovny, Na Hradě 91, přízemí 60
UJ1 Učebna Ústavu jazyků č. 1 Budova Lékařské knihovny, Na Hradě 91, 3. patro 20
UJ2 Učebna Ústavu jazyků č. 2 Budova Lékařské knihovny, Na Hradě 91, 4. patro 20
EC Posluchárna
ve Výukovém centru LF
FN, budova Výukového centra č. 40, přízemí 178
EC1 1. seminární místnost
ve Výukovém centru LF
FN, budova Výukového centra č. 40, přízemí 40
EC2 2. seminární místnost
ve Výukovém centru LF
FN, budova Výukového centra č. 40, přízemí 20
EC3 3. seminární místnost ve Výukovém centru LF FN, budova Výukového centra č. 40, 1. patro 40
EC4 4. seminární místnost
ve Výukovém centru LF
FN, budova Výukového centra č. 40, 1. patro 20
K Posluchárna A 105 v Kampusu FN, budova Kampusu, přízemí 106
DK Posluchárna Dětské kliniky FN, budova Dětské kliniky č. 18, 1.patro 60
O Posluchárna Ortopedické kliniky FN, budova Ortopedické kliniky č. 1, 1. patro 170
PA Vortelova posluchárna ve Fingerlandově ústavu patologie FN, budova Fingerlandova ústavu patologie č. 5, 1. patro 90
PAT2 Mikroskopická učebna FN, budova Fingerlandova ústavu patologie 40
N Posluchárna Neurochirurgické kliniky FN, budova Neurochirurgické kliniky č. 16, 4. patro 40
IN2 Seminární místnost č. 2 v Pavilonu interních oborů FN, Pavilon interních oborů, budova č. 10,
2. patro
30
IN4 Seminární místnost č. 4 v Pavilonu interních oborů FN, Pavilon interních oborů, budova č. 10,
4. patro
37
G Posluchárna Porodnické
a gynekologické kliniky
FN, budova Porodnické a gynekologické kliniky č. 9, suterén 80
NP Nová posluchárna Stomatologické kliniky FN, budova Stomatologické kliniky č. 11,
3. patro
56
VK Výukový kabinet Stomatologické kliniky FN, budova Stomatologické kliniky č. 11,
3. patro
30
FL1 Fantomová laboratoř 1 FN, budova Stomatologické kliniky č. 11,
3. patro
20
FL2 Fantomová laboratoř 2 FN, budova Kliniky anesteziologie
a resuscitace č. 48, přízemí
20
OKH Velká posluchárna
v Onkologickém pavilonu
FN, budova OKH č. 23, místnost č.2.430,
2. patro
90
MOKH Malá posluchárna
v Onkologickém pavilonu
FN, budova OKH č. 23, místnost č. 3.212,
3. patro
40
R Posluchárna Rehabilitační kliniky Nezvalova ul., budova Rehabilitační kliniky,2. patro 35
ER Knihovna Kliniky anesteziologie a resuscitace FN, budova Kliniky anesteziologie
a resuscitace č. 48, 1. patro
34
PLS Seminární místnost
na plicní klinice FN
FN, budova Plicní kliniky č. 14, 5. patro 20
Oční Praktikárna Oční kliniky FN, budova Oční kliniky č. 3, 1. patro
(nad ambulantní částí)
32
PS Posluchárna Psychiatrické kliniky FN, budova Psychiatrické kliniky č. 7,
přízemí
60
PNK Posluchárna Neurologické kliniky FN, budova Neurologické kliniky č. 8, přízemí 40