Studenti

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 24.01. 2020

Přehled poslucháren LF a FN Hradec Králové

Situační plánky LF – Orientační mapa FN

Zkratka Název posluchárny Budova – umístění Počet
míst
 VP Velká posluchárna LF–budova Lékařské fakulty – Přízemí–Přední trakt 260 
 UI Učebna I. LF–budova Lékařské fakulty – Přízemí–Přední trakt 42 
 UII Učebna II. LF–budova Lékařské fakulty – Přízemí–Přední trakt 42 
 UIII Učebna III. LF–budova Lékařské fakulty – Přízemí–Přední trakt 42 
 I I. posluchárna LF–budova Lékařské fakulty – 1. poschodí–Přední trakt 130 
 II II. posluchárna LF–budova Lékařské fakulty – 2. poschodí–Přední trakt 90 
 III III. posluchárna LF–budova Lékařské fakulty – 4. poschodí–Přední trakt 60 
 IV IV. posluchárna LF–budova Lékařské fakulty – 4. poschodí–Přední trakt 30 
MU Modelová učebna LF–budova Lékařské fakulty – 4. poschodí–Přední trakt 30 
VIII VIII. posluchárna LF–budova Lékařské fakulty – 3. poschodí–Přední trakt 24 
 H Praktikárna Ústavu hygieny LF–budova Lékařské fakulty – 3. poschodí–Přední trakt 30 
 LK Posluchárna na Lékařské knihovně LF–Dlouhá ul.–Budova Na Hradě – Přízemí, místnost č. 114 60 
 UJ1 Učebna Ústavu jazkyků č. 1 LF–Dlouhá ul.–Budova Na Hradě – 3. poschodí 20 
 UJ2 Učebna Ústavu jazyků č. 2 LF–Dlouhá ul.–Budova Na Hradě – 4. poschodí 20 
 EC Posluchárna ve Výukovém centru LF FN–budova Výukového centra č. 40 – Přízemí 178 
 EC1 1. seminární místnost ve Výukovém centru LF FN–budova Výukového centra č. 40 – Přízemí 40 
 EC2 2. seminární místnost ve Výukovém centru LF FN–budova Výukového centra č. 40 – Přízemí 20 
 EC3 3. seminární místnost ve Výukovém centru LF FN–budova Výukového centra č. 40 – 1. poschodí 40 
 EC4 4. seminární místnost ve Výukovém centru LF FN–budova Výukového centra č. 40 – 1. poschodí 20 
 K Posluchárna KA 105 v Kampusu FN-budova Kampusu – přízemí 106 
 DK Posluchárna na Dětské klinice FN–budova Dětské kliniky č. 18 – 1. poschodí 80 
 O Posluchárna na Ortopedické klinice FN–budova Ortopedické kliniky č. 1 – 1. poschodí 170 
 PA Vortelova posluchárna na Fingerlandově ústavu patologie FN–budova Fingerladova ústavu patologie č. 5 – 1. poschodí 90 
 N Posluchárna na Neurochirurgické klinice FN–budova Neurochirurgické kliniky č. 16 – 4. poschodí 40 
 IN2 Seminární místnost č. 2 v Pavilonu interních oborů FN–Pavilon interních oborů č. 10 – 2. poschodí 16 
 IN4 Seminární místnost č.4 v Pavilonu interních oborů FN–Pavilon interních oborů č. 10 – 4. poschodí 32 
 NP Nová posluchárna na Stomatologické klinice FN–budova Stomatologické kliniky č. 11 – 3. poschodí 48 
 VK Výukový kabinet na Stomatologické klinice FN–budova Stomatologické kliniky č. 11 – 3. poschodí 28 
 FL I Fantomová laboratoř I FN–budova Stomatologické kliniky č. 11 – 3. poschodí 18 
 FL II Fantomová laboratoř II FN–budova Kliniky anesteziologie a resuscitace č. 48 – Přízemí 20 
 G Posluchárna na porodnické a gynekologické klinice FN–budova Porodnické a gynekologické kliniky č. 9 – Suterén 60 
 OKH Velká posluchárna na Onkologickém pavilonu FN–budova OKH č. 23 – 2. poschodí, místnost č. 2.430 100 
 MOKH Malá posluchárna na Onkologickém pavilonu FN–budova OKH č. 23 – 3. poschodí, místnost č. 3.212 30 
 R Posluchárna na Rehabilitační klinice FN–Nezvalova ul.–budova Rehabilitační kliniky – 2. poschodí 32 
 ER Knihovna na Klinice anesteziologie a resuscitace FN–budova Kliniky anesteziologie a resuscitace č. 48 – 1. poschodí 30 
 PS Posluchárna na Psychiatrické klinice FN–budova Psychiatrické kliniky č. 7 – Přízemí 60 
 PNK Posluchárna Neurologické kliniky FN–budova Neurologické kliniky č. 8 – Přízemí 40