Studenti

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 29.07. 2020

Přehled poslucháren LF a FN Hradec Králové

Situační plánky LF – Orientační mapa FN

Zkratka Název posluchárny Budova – umístění Počet
míst
VP Velká posluchárna Budova Lékařské fakulty, přízemí 260
UI Učebna I Budova Lékařské fakulty, přízemí 42
UII Učebna II Budova Lékařské fakulty, přízemí 42
UIII Učebna III Budova Lékařské fakulty, přízemí 42
I I. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 1. patro 130
II II. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 2. patro 90
III III. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 4. patro 60
IV IV. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 4. patro 30
VIII VIII. posluchárna Budova Lékařské fakulty, 3. patro 24
MU Modelová učebna Budova Lékařské fakulty, 4. patro 30
H Praktikárna Ústavu hygieny Budova Lékařské fakulty, 3. patro 37
PATFYZ1 Praktikárna Ústavu patologické fyziologie Budova Lékařské fakulty, 2. mezipatro 40
C310 Posluchárna Budova Lékařské fakulty, 3. patro 70
C311 Učebna Budova Lékařské fakulty, 3. patro 40
C312 Učebna Budova Lékařské fakulty, 3. patro 32
C313 Učebna Budova Lékařské fakulty, 3. patro 20
LK Posluchárna Lékařské knihovny č. 114 Budova Lékařské knihovny, Na Hradě 91, přízemí 60
UJ1 Učebna Ústavu jazyků č. 1 Budova Lékařské knihovny, Na Hradě 91, 3. patro 20
UJ2 Učebna Ústavu jazyků č. 2 Budova Lékařské knihovny, Na Hradě 91, 4. patro 20
EC Posluchárna ve Výukovém centru LF FN, budova Výukového centra č. 40, přízemí 178
EC1 1. seminární místnost ve Výukovém centru LF FN, budova Výukového centra č. 40, přízemí 40
EC2 2. seminární místnost ve Výukovém centru LF FN, budova Výukového centra č. 40, přízemí 20
EC3 3. seminární místnost ve Výukovém centru LF FN, budova Výukového centra č. 40, 1. patro 40
EC4 4. seminární místnost ve Výukovém centru LF budova Výukového centra č. 40, 1. patro 20
K Posluchárna A 105 v Kampusu FN, budova Kampusu, přízemí 106
DK Posluchárna Dětské kliniky FN, budova Dětské kliniky č. 18, 1.patro 60
O Posluchárna Ortopedické kliniky FN, budova Ortopedické kliniky č. 1, 1. patro 170
PA Vortelova posluchárna ve Fingerlandově ústavu patologie FN, budova Fingerlandova ústavu patologie č. 5, 1. patro 90
PAT2 Mikroskopická učebna FN, budova Fingerlandova ústavu patologie 40
N Posluchárna Neurochirurgické kliniky FN, budova Neurochirurgické kliniky č. 16, 4. patro 40
IN2 Seminární místnost č. 2 v Pavilonu interních oborů FN, Pavilon interních oborů, budova č. 10, 2. patro 30
IN4 Seminární místnost č. 4 v Pavilonu interních oborů FN, Pavilon interních oborů, budova č. 10, 4. patro 37
G Posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky FN, budova Porodnické a gynekologické kliniky č. 9, suterén 80
NP Nová posluchárna Stomatologické kliniky FN, budova Stomatologické kliniky č. 11, 3. patro 56
VK Výukový kabinet Stomatologické kliniky FN, budova Stomatologické kliniky č. 11, 3. patro 30
FL1 Fantomová laboratoř 1 FN, budova Stomatologické kliniky č. 11, 3. patro 20
FL2 Fantomová laboratoř 2 FN, budova Kliniky anesteziologie a resuscitace č. 48, přízemí 20
OKH Velká posluchárna v Onkologickém pavilonu FN, budova OKH č. 23, místnost č.2.430, 2. patro 90
MOKH Malá posluchárna v Onkologickém pavilonu FN, budova OKH č. 23, místnost č. 3.212, 3. patro 40
R Posluchárna Rehabilitační kliniky Nezvalova ul., budova Rehabilitační kliniky, 2. patro 35
ER Knihovna Kliniky anesteziologie a resuscitace FN, budova Kliniky anesteziologie a resuscitace č. 48, 1. patro 34
PLS Seminární místnost na plicní klinice FN FN, budova Plicní kliniky č. 14, 5. patro 20
Oční Praktikárna Oční kliniky FN, budova Oční kliniky č. 3, 1. patro (nad ambulantní částí) 32
PS Posluchárna Psychiatrické kliniky FN, budova Psychiatrické kliniky č. 7, přízemí 60
PNK Posluchárna Neurologické kliniky FN, budova Neurologické kliniky č. 8, přízemí 40