Students

Havranova, Eva
Poslední změna: 27.02. 2020

Results - 60th SVOČ conference

Theoretical and preclinical field

1st place

Aflakpui Elorm Vladimir (4year)

The effect of a recently synthesized arene ruthenium complex
on leukaemic cells MOLT-4

Department of origin: Department of  Medical Biochemistry,
Faculty of Medicine, Hradec Králové

Tutor and Tutor's Department: Mgr. Jana Ćmielová, Ph.D.,
Department of  Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Hradec Králové 

 

2nd place

Geryk Tomáš (5. year)

Možnost využití imunohistochemické detekce mutované formy BRAF při rozlišení vřetenobuněčných melanocytárních lézí a maligního melanomu

Department of origin: Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK

Tutor and Tutor's Department: MUDr. Petra Čermáková, Ph.D.,
Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK

 

3rd place

Trčková Alžběta, Trčková Eva (3. year)

Vliv střevní mikroflóry na vývoj roztroušené sklerózy

Department of origin: Ústav klinické imunologie a alergologie LF a FN HK

Tutor and Tutor's Department: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.,
Ústav klinické imunologie a alergologie LF a FN HK

 

Clinical field

1st place

Stodola Michal (5. year)

Kapslová endoskopie v detekci premaligních lézí tračníku

Department of origin: II. interní gastroenterologická klinika LF a FN HK

Tutor and Tutor's Department: MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.,
II. interní gastroenterologická klinika LF a FN HK  

 

2nd place

Řeháková Tereza (5. year)

Vliv implantace multifokální nitrooční čočky Lentis M-plus
na kontrastní citlivost a citlivost k oslnění

Department of origin: Oční klinika LF a FN HK

Tutor and Tutor's Department: MUDr. Věra Veliká,
Oční klinika LF a FN HK

 

3rd place

Bílská Marcela, Kukrálová Lucie (5. year)

Vliv tekutinové bilance na vznik deliria u pacientů v intenzivní péči

Department of origin: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF a FN HK

Tutor and Tutor's Department: MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.,
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF a FN HK

 

Nursing field

1st place

Matušinová Monika (3. year)

Hodnocení průběhu a efektu kursu kardiopulmonální resuscitace

Department of origin: Oblastní nemocnice Kolín, a. s., oddělení ARO

Tutor and Tutor's Department: Mgr. Eva Vachková,
Ústav sociálního lékařství LF HK

 

2nd place

Fejglová Pavla (3. year)

Bezpečí pacienta na operačním sále

Department of origin: Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
Oddělení centrálních operačních sálů

Tutor and Tutor's Department: Ing. Zuzana Holečková,
Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN HK