Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 48th Medical Students Conference - 2002

Hodnocení studentských projektů

Jméno

Roč

Téma práce

Hodnocení

Matula, Lutonský

4.

Vliv umělé výživy a způsobu jejího podávání na stav nemocného v pooperačním období

Nepřijat

Víchová, Cibiček

5.

Studium vztahu změn propustnosti žaludeční sliznice pro sacharózu a jejího poškození: posouzení klinického využití pro neinvazivní diagnostiku poškození žaludeční sliznice

Přijat

Soukup, Turek

5.

Degenerativní změny žlutého vazu: histopatologická studie

Přijat

Válek, Vyhnálek

4.

Zvýšení povědomí o kolorektálním karcinomu u pacientů praktických lékařů s koloskopickým vyšetřením u rizikových jedinců

Nepřijat

Vrána, Faycal

5.

3.

Infekční komplikace u pacientů operovaných pro kolorektální karcinom

Přijat

Kadlec

1.

Průkaz nukleačních proteinů u vybraných lidských patogenů

 

Přijat

Kalnická

5.

Kouří pacienti s chronickou schizofrenií při léčbě clozapinem méně než při léčbě depotními neuroleptiky?

Přijat

Kubrycht

4.

Vliv kofeinu na hladinu laktátu v krvi při zátěži na hranici anaerobního prahu

Přijat

Laco

6.

Přínos galectinu-3 pro diferenciální diagnostiku nádorů a nenádorových lézí štítné žlázy

Přijat

Radocha

4.

Mechanismy účinku selenu na proliferaci a programovou buněčnou smrt in vitro

Přijat

Stašek, Pospíšilová

5.

Odpady minerálů v moči u nedonošených dětí

Nepřijat

Strnadová et all

4.

3.

Hodnocení baktericidních krycích obvazových materiálů na standardní bakteriální kmeny ze sbírky typových kultur

Přijat