Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 49th Medical Students Conference - 2003

V í t ě z n é   p r á c e – 21. května 2003

SEKCE TEORETICKÝCH OBORŮ

 

1. místo

Jakub R a d o ch a
Účinky selenu na proliferaci a buněčnou smrt in vitro
školitel: PharmDr. Emil Rudolf, PhD., Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK

 

2. místo

Tomáš S o u k u p, Zdeněk T u r e k
Degenerace žlutého vazu: Stanovení colagen/elastin fibres ratio
školitelé: MUDr. Pavel Barsa, Doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D., Oddělení neurochirurgie, Nemocnice Liberec, Ústav histologie a embryologie LF HK, Ústav radiobiologie a molekulární patologie VLA JEP

 

3. místo

Zdeněk T u r e k, Tomáš S o u k u p
Ligamentum flavum: Imunohistochemická a elektronmikroskopická studie
školitelé: MUDr. Pavel Barsa, Oddělení neurochirurgie, Nemocnice Liberec, Doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., Doc. MUDr. Danuše Šubrtová, CSc., Ústav histologie a embryologie, LF HK

 

čestné uznání

Lucie U h r o v á, Tomáš S o u k u p, Tomáš M a t ě j e k
Interaktivní atlas pro výuku embryologie člověka: Embryologie na CD
školitel: Doc. MUDr. Danuše Šubrtová, CSc., Ústav histologie a embryologie LF HK

 

 

SEKCE KLINICKÝCH OBORŮ

 

1. místo

Jan L a c o
Úloha galectinu-3 a cytokeratinu 19 v diferenciální diagnostice folikulárních nádorových lézí štítné žlázy
školitel: MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK

 

2. místo

Zdeněk T u r e k
MRA v diagnostice renální hypertenze: Srovnávací studie
školitel: Bernard F. King, M.D., Department of Radiology, Mayo Clinic, Rochester, USA

 

3. místo

Martin F r a n k
Klinické zkušenosti s využitím semirigidní fixace CombiCastemâ
školitel: MUDr. Jan Folvarský, Chirurgická klinika FN a LF HK

 

čestné uznání

Lucie P o s p í š i l o v á, Martin S t a š e k
Bilance minerálů v séru a moči u nedonošených novorozenců
školitel: MUDr. Jana Marešová, Dětská klinika LF a FN HK

 

 

SEKCE BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ

 

1. místo

Ivana Š l a i s o v á
Rizika pomáhajících profesí
školitel: MUDr. Luboš Hadaš, Ústav sociálního lékařství LF HK

 

CENA NADACE PRO ROZVOJ KLINICKÉ VÝŽIVY A METABOLISMU

 

1. místo

Norbert C i b i č e k, L’ubica V í ch o v á
Klinické využití testu žaludeční propustnosti pro neinvazivní diagnostiku poškození sliznice žaludku u pacientů s horním dyspeptickým syndromem
školitelé: MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., RNDr. Petr Žďánský, CSc., Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4, Klinika gerontologická a metabolická LF a FN HK

 

2. místo

Hana J e l í n k o v á
Stentování stenózy renální arterie u diabetiků: Převáží benefit nad riziky?
školitelé: S. Textor, M.D., A. Schirger, M.D., Mayo Clinic, Rochester, USA