Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 50th Medical Students Conference - 2004

Abstrakta

V í t ě z n é   p r á c e – 19. května 2004

 

SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH OBORŮ

 

1. místo

Ludmila K r a b s o v á
PCR AMPLIFIKACE AZFd SUBREGIONU VE STUDII MUŽSKÉ NEPLODNOSTI
školitelé: C. K. F. Lee, Ph.D., Assoc. Prof. W. S. B. Yeung, Ph.D., Dept. of Obstetrics & Gynaecology, Queen Mary Hospital, Hong Kong University

 

2. místo

Adéla K a š t á n k o v á
HISTOLOGICKÝ PRŮKAZ IZOLOVANÉHO SÍŇOVÉHO AMYLOIDU – SROVNÁNÍ METODIK
školitelé: Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., Blanka Špicarová, Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK

 

3. místo

Tomáš H a v e l k a, Pavel J a n e k a
INTERAKTIVNÍ HISTOLOGICKÝ ATLAS: ZAŽÍVACÍ SYSTÉM
školitel: Doc. MUDr. Danuše Šubrtová, CSc., Ústav histologie a embryologie LF HK

 

 

SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

 

1. místo

Petr K a l f u s, Michaela H a d r a v o v á

ORÁLNÍ LICHEN PLANUS A ONEMOCNĚNÍ JATER
školitel: Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., Stomatologická klinika LF a FN HK

 

2. místo

Milan P o d o l e c
BYPASS-LEKCIA NA ZAPAMÄTANIE ALEBO ZABUDNUTIE
školitel: MUDr. Pavel Žáček, Kardiochirurgická klinika LF a FN HK

 

3. místo

Mouhammed A b u A t t i e h
HYPERTENSION & HEMODYNAMICS ON ONE YEAR AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
školitel: Stephen C.Textor,M.D., Hypertension & Nephrology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

 

 

SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

 

1. místo

Jana P o p o v i č o v á
SOUČASNÝ STAV KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SESTER
školitel: PhDr. Alexandra Archalousová, Ústav sociálního lékařství LF HK

 

2. místo

Eva C h a l o u p k o v á
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PRACOVNÍ DOBY SESTER NA AMBULANCÍCH
školitel: Bc. Hana Ulrychová, Ředitelství FN HK

 

3. místo

Renata B o j a r s k á
EDUKACE MATEK ZÁVISLÝCH NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
školitel: PhDr. Alexandra Archalousová, Ústav sociálního lékařství LF HK

 

 

CENY NADACE PRO ROZVOJ V OBLASTI UMĚLÉ VÝŽIVY, METABOLISMU A GERONTOLOGIE

 

1. místo

Milan P o d o l e c

BYPASS-LEKCIA NA ZAPAMÄTANIE ALEBO ZABUDNUTIE
školitel: MUDr. Pavel Žáček, Kardiochirurgická klinika LF a FN HK

 

2. místo

Adéla K a š t á n k o v á
HISTOLOGICKÝ PRŮKAZ IZOLOVANÉHO SÍŇOVÉHO AMYLOIDU – SROVNÁNÍ METODIK
školitelé: Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., Blanka Špicarová, Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK

 

3. místo

Ľubica C i b i č k o v á, Norbert C i b i č e k
The impairment of gastroduodenal mucosal barrier by coffee
školitelé: doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. (1), RNDr. Petr Žďánský, CSc. (2), Fakultní Thomayerova nemocnice Praha (1), Klinika gerontologická a metabolická FN HK (2)

 

4. místo

Renata B o j a r s k á
EDUKACE MATEK ZÁVISLÝCH NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
školitel: PhDr. Alexandra Archalousová, Ústav sociálního lékařství LF HK

 

5. místo

Katarína K o s o r í n o v á
MORFOLOGIE POVRCHU ZUBNÍHO KOŘENE PO OŠETŘENÍ IN VITRO RŮZNÝMI TYPY NÁSTROJŮ (RASTROVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE)
školitel: Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., Stomatologická klinika LF a FN HK