Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 51st Medical Students Conference - 2005

Abstrakta

V í t ě z n é p r á c e – 18. května 2005

SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ

 

 

1. místo
Adéla Kaštánková (4. r.), Martin Havel (4. r.)

JIZVENÍ MYOKARDIÁLNÍCH RUKÁVCŮ PLICNÍCH ŽIL – VZTAH K FIBRILACI SÍNÍ A KORONÁRNÍ ATEROSKLERÓZE
školitel: prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., MUDr. Petra Hájková, Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN HK
2. místo
Michal Cicanič (3. r.)

VPLYV PULZNÉHO PÔSOBENIA ETOPOZIDU NA BUNKY STABILIZOVANEJ LÍNIE HEP-2
školitel: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK

3. místo
Igor Slaninka (5.r.), Michal Jirásek (5.r.)

EXPRESE PROTEINU P 16 V LARYNGEÁLNÍCH LÉZÍCH
školitel: doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK

 

SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

 

1. místo
Martin Šimkovič (5. r.)

HEMOKOAGULAČNÍ ZMĚNY U AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKÉMIE DOSPĚLÝCH
školitel: MUDr. Oldřich Široký, Interní klinika LF a FN HK


2. místo
Martin Jakl (4. r.)

ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ PROJEVY KARDIOTOXICITY ANTRACYKLINŮ
školitel: MUDr. Jan Horáček, Katedra válečného vnitřního lékařství FVZ UO v Hradci Králové

3. místo
Radek Kaniok (3. r.)

KUMULOVANÁ TEKUTINOVÁ BILANCE U NEMOCNÝCH S ARDS A VZTAH K VYBRANÝM UKAZATELŮM MORBIDITY A MORTALITĚ
školitel: doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF a FN HK

 

 

SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

 

1. místo
Pavlína Holíková (4. r.)

INFORMOVANOST MATEK O SYNDROMU NÁHLÉHO ÚMRTÍ U DĚTÍ
školitel: Bc. Jitka Nováková, Dětská klinika LF a FN HK
2. místo
Kateřina Ferancová (4. r.)

SOUČASNÁ PÉČE O UMÍRAJÍCÍ
školitel: PhDr. Alexandra Archalousová (1), Bc. Blažena Beránková (2), (1) Ústav sociálního lékařství LF HK, (2) Rad. onkologie, Krajská nemocnice Pardubice

3. místo
Jitka Tlapáková (4. r.)

KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH S LUPENKOU
školitel: prof. PhDr. J. Mareš, CSc.(1), PhDr. M. Rybářová (1), Bc. I. Kubátová MSc. (2), (1) Ústav soc. lékařství LF UK v HK, (2) Kožní oddělení Krajské nemocnice Pardubice