Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 52nd Medical Students Conference - 2006

Abstrakta

V í t ě z n é p r á c e – 24. května 2006

SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ1. místo
Lada Klvačová (3. r.)

MECHANISMY INHIBIČNÍCH ÚČINKŮ ZINKU NA LIDSKÝCH BUŇKÁCH KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU IN VITRO
školitel: PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK HK

2. místo
Radovan Holub (3. r.)

ZAVEDENÍ MODELU TOXICKÉHO POŠKOZENÍ HEPATOCYTŮ POTKANA V PRIMÁRNÍ KULTUŘE ACETAMINOFENEM
školitel: MUDr. Otto Kučera, Ph.D., Ústav fyziologie LF UK HK

3. místo
Hana Čajnáková (3. r.), Lenka Hrbatová (3. r.)

HODNOCENÍ ZMĚN EKG PARAMETRŮ NA MODELU DAUNORUBICINEM – INDUKOVANÉ KARDIOMYOPATIE U KRÁLÍKA
školitel: doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D., Ústav fyziologie LF HK


 

SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

1. místo
Simona Brokešová (4. r.), Zuzana Dědková (4. r.)

HISTOLOGICKÁ SKLADBA VZÁJEMNÉHO KONTAKTU LEVÉ SÍNĚ A JÍCNU – VÝZNAM PRO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI SÍŇOVÝCH ARYTMIÍ
školitel: MUDr. Aleš Kohout, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN HK

2. místo
Mohammed Mahdi Althaf (5. r.)

NO FORM OF OFFICE BLOOD PRESSURE DETERMINATION CORRELATES WITH PARAMETERS OF RENAL OR CARDIAC DYSFUNCTION IN STABLE RENAL TRANSPLANT PATIENTS
školitel: Assoc. Prof. Jiří Horáček, M.D., Ph.D., Assoc. Prof. John W. Graves, M.D., Second Department of Internal Medicine, Charles University – Faculty of Medicine and University Hospital in Hradec Králové

3. místo
Martin Jakl (5. r.)

VLIV PŘEVODU ŠTĚPU KRVETVORNÝCH BUNĚK KRYOKONZERVOVANÉHO POMOCÍ DIMETHYLSULFOXIDU NA KREVNÍ TLAK A TEPOVOU FREKVENCI
školitel: MUDr. Jan Horáček, Ph.D., Katedra válečného vnitřního lékařství, FVZ UO v Hradci Králové, II. interní klinika – oddělení klinické hematologie, FN a LF UK v Hradci Králové

 


SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

1. místo
Dana Vlášková (4. r.)

SOCIÁLNÍ OPORA SESTER NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE
školitel: Jaroslava Pečenková, PhDr. Jana Haluzíková, Oddělení ošetřovatelství, Ústav sociálního lékařství LF UK HK

2. místo
Michaela Ulrychová (4. r.)

NÁSILÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZPŮSOBY JEHO ZVLÁDÁNÍ
školitel: Jaroslava Pečenková, Mgr. Daniel Jirkovský, Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

3. místo
Jana Morávková (4. r.)

HOLISMUS V PORODNÍ ASISTENCI, TEORIE ŽIVOTNÍCH ZMĚN V PÉČI O TĚHOTNOU ŽENU
školitel: Bc. Regina Slowik, Gynekologická ambulance Dobruška

3. místo
Renata Hovadová (4. r.)

Mobbing na pracovišti ošetřovatelské péče
školitel: Mgr. Michaela Štěpánková, Oddělení ARO, Oblastní nemocnice Náchod a.s.