Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 53rd Medical Students Conference - 2007

Abstrakta

V í t ě z n é p r á c e – 9. května 2007

SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ

 

 

1. místo
Stanislav John (4. r.)

MOLEKULÁRNÍ MECHANIZMY RŮSTOVÉ INHIBICE A BUNĚČNÉ SMRTI INDUKOVANÉ SELENEM U KOLOREKTÁLNÍCH MODELŮ IN VITRO
školitel: doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK

2. místo
Tomáš Rozkoš (4. r.)

HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ PŘI HISTOPATOLOGICKÉ DIAGNOSTICE
školitel: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie FN HK

3. místo
Tomáš Kupsa (4.r.), Blanka Křížková (4.r.)

ZONACE MRP2 V JÁTRECH POTKANA PO INDUKCI DEXAMETAZONEM
školitel:. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D., Ústav farmakologie LF HK

 SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

 

 

1. - 2. místo
Martin Jakl (6. r.)

HOLTEROVSKÉ MONITOROVÁNÍ AKUTNÍ KARDIOTOXICITY PROTINÁDOROVÉ LÉČBY
školitel: MUDr. Jan M. Horáček, Ph.D., KVVL FVZ UO, II. interní klinika
– OKH FN a LF UK Hradec Králové

1. - 2. místo
Milan Široký (5. r.), Zuzana Dědková (5. r.)

REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU – VLIV KOUŘENÍ, OBEZITY A HIÁTOVÉ HERNIE
školitel: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., MUDr. Milan Široký, II. interní klinika – gastroenterologie LF a FN HK, Gastroenterologie s.r.o., Hradec Králové

3. místo
Pavlína Pernicová (5. r.)

URČENÍ NOREM MOČOVÉHO ALDOSTERONU U ZDRAVÝCH DOBROVOLNÍKŮ (URAL)
školitel: MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., I. interní klinika FN HK

 

 

SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ 

1. místo
Sabina Slavíčková (4. r.)

OKOLNOSTI VZNIKU ÚRAZŮ DĚTÍ VYŽADUJÍCÍCH HOSPITALIZACI
školitel: Jaroslava Pečenková,Ústav sociálního lékařství LF UK HK, Krajská nemocnice Pardubice
2. místo
Michaela Kubišová (4. r.)
SMRT – POHLED PRACOVNÍKA ZZS

školitel: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, oblast Nové Město na Moravě, výjezdové stanoviště Velké Meziříčí

3. místo
Iva Svobodová (4. r.)

INFORMOVANOST O AGENTURÁCH DOMÁCÍ PÉČE
školitel: Jaroslava Pečenková, Oddělení domácí péče Geriatrické centrum Krajská nemocnice Pardubice