Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 54th Medical Students Conference - 2008

Abstrakta

V í t ě z n é p r á c e – 13. května 2008

SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ


1. místo
Benjamín Víšek (2. r.)

Charakteristika kmenových buněk peridoncia
školitel: MUDr. Tomáš Soukup, Ústav histologie a embryologie LF UK HK

2. místo
Veronika Mikusová (3. r.)

Studium molekulárních mechanismů vedoucích buňky promyelocytární
leukémie HL-60 k rezistenci na mitoxantron
školitel: prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc., Katedra radiobiologie, FVZ UO

3. místo
Adam Paseka (3. r.)

HPLC hodnocení prostupu reaktivátorů AChE přes HEB in vivo
školitel: PharmDr. Jana Karasová, Katedra toxikologie, FVZ UO

 

 

SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

 

1. místo
Lenka Petrová (4. r.), Hana Svatošová (4. r.)

Výskyt tromboembolické choroby u pacientů po operacích velkých
kloubů a možnost profylaxe
školitel: MUDr. Radovan Malý, Ph.D., I. interní klinika LF a FN HK
ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN HK

2. místo
Markéta Veselá (5. r.)

Prognostické faktory determinující klinický výsledek léčby dlouhodobě
ventilovaných nemocných v intenzivní péči
školitel: MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny FN HK

3. místo
Ondřej Myšík (5. r.), Ľudovít Púdelka (5. r.)

Mechanický adhezivní ileus v souboru nemocných Chirurgické kliniky
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
školitel: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., Chirurgická klinika FN HK

 

 

SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

 

1. místo
Lucie Bártová (3. r.)

Život s vodicím psem
školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Ústav sociálního lékařství LF UK HK

2. místo
Michaela Votroubková (4. r.)

Sorrorigenie
školitel: Mgr. Michaela Schneiderová, I. interní klinika FN HK

3. místo
Martina Czibulková (3. r.)

Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou - syndrom ADHD
školitel: PhDr. Mariana Bažantová, Ústav sociálního lékařství LF HK