Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 55th Medical Students Conference - 2009

Abstrakta

V í t ě z n é p r á c e – 12. května 2009

SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ


1. místo
Benjamín Víšek (3. r.)

Reakce kmenových buněk zubní pulpy a periodoncia na ozáření 60CO
pracoviště řešitele: Ústav histologie a embryologie, LF HK
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Tomáš Soukup, Ústav histologie a embryologie, LF HK

 

2. místo
Hariz Iskandar Hassan (3. r.), Vojtěch Mezera (4. r.)

Is steatotic liver more susceptible to the toxic effect of thioacetamide?
pracoviště řešitele: Ústav fyziologie, LF HK
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Otto Kučera, Ph.D., Ústav fyziologie, LF HK

 

3. místo
Tereza Perniklová (3. r.)

Srovnání morfologie, proliferačního potenciálu a fenotypu lidských
folikulárních buněk s linií nádorových folikulárních buněk COV434
pracoviště řešitele: Ústav histologie a embryologie LF HK
školitel a pracoviště školitele: Mgr. Lenka Brůčková, MUDr. Tomáš Soukup, Ústav histologie
a embryologie LF HK

 

 

SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

1. místo
Lukáš Krbal (4. r.)

Příspěvek k patogenezi kalcifikované aortální stenózy - vaskularizace chlopní
pracoviště řešitele: Fingerlandův ústav patologie LFHK a FN Hradec Králové
školitel a pracoviště školitele: prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., Fingerlandův ústav patologie LFHK
a FN Hradec Králové

 

2. místo
Tomáš Rozkoš (6. r.)

Využití hodnocení buněčné kohezivity v diferenciální diagnostice folikulárních nádorů štítné žlázy
pracoviště řešitele: Fingerlandův ústav patologie, LF a FN HK
školitel a pracoviště školitele: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie, LF
a FN HK

 

3. místo
Josef Krejčíř (5. r.), Eliška Kupcová (5. r.)

Protein p16 v patogenezi non - melanocytárních kožních nádorů
pracoviště řešitele: Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Petra Čermáková , Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK

 

 

SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

1. místo

Marie Vaculová (3. r.)
Domácí násilí na ženách – pohled týraných žen a možnosti řešení jejich situace
pracoviště řešitele: Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
školitel a pracoviště školitele: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Ústav sociálního lékařství
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové,

 

2. místo
Jana Pelnářová (3. r.)

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ve Vězeňské službě České republiky
pracoviště řešitele: Vězeňská služba České republiky, zdravotní středisko Věznice Mírov
školitel a pracoviště školitele: Jaroslava Pečenková, Ústav sociálního lékařství, LF HK

 

3. místo
Ilona Holubová (3. r.)

Kvalita života u pacientů před a po operaci šedého zákalu
pracoviště řešitele: Oční oddělení, Litomyšlská nemocnice a.s.
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Vladimír Liška, Ph.D., Oční oddělení,
Litomyšlská nemocnice a.s.; Mgr. Eva Vachková, Ústav sociálního lékařství, LF HK