Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 56th Medical Students Conference - 2010

Abstrakta

V í t ě z n é p r á c e – 11. května 2010

SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ

1. místo
Štěpán Šembera (4. r.)

Je možné ovlivnit hepatotoxicitu acetaminofenu in vitro aminofylinem?
pracoviště řešitele: Ústav fyziologie, LF HK
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Otto Kučera, Ph.D., Ústav fyziologie, LF HK

 

2. místo
Benjamín Víšek (4. r.)

Měření délky telomer pomocí průtokové cytometrie
pracoviště řešitele: Ústav histologie a embryologie, LF HK
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Tomáš Soukup, Ústav histologie a embryologie, LF HK

 

3. místo
Kristýna Kučerová (3. r.)

Účinek fluvastatinu na prohloubení cholestatického jaterního poškození u potkana
pracoviště řešitele: Ústav fyziologie, LF HK
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D., Ústav fyziologie, LF HK

 

SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

1. místo
Catherine McGrath (5. r.)

Detection levels from universal screening versus targeted high-risk case finding in
pregnancy-related thyroid disorders
pracoviště řešitele: Second Department of Internal Medicine
školitel a pracoviště školitele: Professor Jiří Horáček, M.D., Ph.D., Second Department of Internal
Medicine, LF a FN HK
 

2. místo
Martina Vlčková (6. r.)

Stanovení rozsahu postižení dýchacích cest u alergických rhinitiků měřením
vydechovaného oxidu dusnatého
pracoviště řešitele: Ústav klinické imunologie a alergologie, LF a FN HK
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Irena Krčmová, CSc., Ústav klinické imunologie
a alergologie, LF a FN HK

 

3. místo
Roman Machač (5. r.)

Vliv dlouhodobé expozice látek obsažených v asfaltu na hladinu hsp27, sAnnexinu V
a sAPO-1/Fas v séru silničářů
pracoviště řešitele: Ústav klinické imunologie a alergologie, LF a FN HK
školitel a pracoviště školitele: RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D., Ústav klinické imunologie
a alergologie, LF a FN HK

 

SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

1. místo
Lucie Uhlířová (3. r.)

Zdravotník jako pacient
pracoviště řešitele: Dětská klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové
školitel a pracoviště školitele: Jaroslava Pečenková, Oddělení ošetřovatelství,
Ústav sociálního lékařství, LF HK
 

2. místo
Lucie Večeřová (3. r.)

Průzkum informovanosti a postojů k antikoncepci a plánovanému rodičovství
u studentek Střední zdravotnické školy a Střední průmyslové školy
pracoviště řešitele: Nemocnice Jihlava
školitel a pracoviště školitele: Mgr. Eva Vachková, Oddělení ošetřovatelství,
Ústav sociálního lékařství, LF HK
 

3. místo
Alexandra Hvězdová (3. r.)

Kvalita života žen v období klimakteria
pracoviště řešitele: Porodnická a gynekologická klinika, FN HK
školitel a pracoviště školitele: Mgr. Eva Vachková, Oddělení ošetřovatelství,
Ústav sociálního lékařství, LF HK