Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 57th Medical Students Conference - 2011

Abstrakta

V í t ě z n é p r á c e – 10. května 2011

SEKCE MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
1. místo


Samer Mudhi Subhe Al-Dury (4. r.)
Porovnání toxického účinku acetaminofenu in vitro na hepatocyty potkana izolované
z intaktních jater a jater postižených NAFLD
pracoviště řešitele: Ústav fyziologie LF UK v Hradci Králové
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Otto Kučera, Ph.D., Ústav fyziologie LF UK
v Hradci Králové

 

2. místo
Jakub Hron (3. r.)

Vliv laparoskopie na sekreční aktivitu peritoneálních makrofágů potkana
pracoviště řešitele: Ústav fyziologie LF UK v Hradci Králové
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D., Ústav fyziologie
LF UK v Hradci Králové

 

3. místo
David Astapenko (4. r.)

Charakteristika neurodegenerativního procesu ve striatu u potkanů transgenních
pro Huntingtonovu chorobu
pracoviště řešitele: Ústav histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc., Ústav histologie
a embryologie LF UK v Hradci Králové
 

4. místo
Jana Kopáčová (5. r.)

Vztah eosinofilní esofagitidy a refluxní choroby jícnu
pracoviště řešitele: Department of Gastroenterology and Hepatology,
Mayo Clinic in Rochester, Minnesota
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., Subkatedra gastroenterologie,
II. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Jeffrey A. Alexander, M.D., Mayo
Clinic in Rochester, Minnesota

 

5. místo
Adam Šíma, Josef Šebek (4. r.)

Měření stability šroubových dentálních implantátů přístroji Osstell Mentor®,
Osstell ISQ® a Periotest®
pracoviště řešitele: Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., MUDr. Dana
Kopecká, Ph.D., Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

 

SEKCE BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
1. místo
Lucie Nováčková (3. r.)

Míra spokojenosti žen po plánovaném císařském řezu v celkové versus
svodné anestézii
pracoviště řešitele: Resuscitační oddělení a víceoborová jednotka intenzivní péče
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
školitel a pracoviště školitele: Mgr. Eva Vachková, Oddělení ošetřovatelství, Ústav
sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové
 

2. místo
Eva Neumannová (3. r.)

Příprava pacienta ke kolonoskopii
pracoviště řešitele: Endoskopické pracoviště, Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové n. L.
školitel a pracoviště školitele: Jaroslava Pečenková, Ústav sociálního lékařství
LF UK v Hradci Králové
 

2. místo
Martina Šustrová (3. r.)

Úloha anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu v péči o pacienta
pracoviště řešitele: Anesteziologicko resuscitační oddělení, úsek anstezie,
Chrudimská nemocnice, a.s.
školitel a pracoviště školitele: Mgr. Eva Vachková, Oddělení ošetřovatelství, Ústav
sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové