Students

Havranova, Eva
Poslední změna: 21.05. 2015

Results of the 61st Medical Student Conference - 2015

Vítězné práce – 12. května 2015

 

SEKCE PRACÍ STUDENTŮ VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ

 

1. místo
Bortlík Martin (5. r.)

Exprese restrikčních faktorů u vertikálně infikovaných HIV pozitivních dětí

pracoviště řešitele: Centrum pokročilých studií, FVZ UO Brno

školitel a pracoviště školitele: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., Centrum pokročilých studií, FVZ UO Brno
 

2. místo
Hřivnová Lucie (4. r.)

Studium epiteliálně-mesenchymální tranzice u chemorezistentních buněk ovariálního karcinomu

pracoviště řešitele: Ústav lékařské biochemie LF HK

školitel a pracoviště školitele: Mgr. Alena Mrkvicová, Ph.D., Ústav lékařské biochemie LF HK

 

3. místo
Ali Ibrahim (4. r.)

Formation of diagnostic norms for new variants of visual evoked potentials

pracoviště řešitele: Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Hradec Králové

školitel a pracoviště školitele: prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc., Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Hradec Králové


SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

1. místo
Závodníková Dana (3. r.)

Kvalita života ženy v období mateřství

pracoviště řešitele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavská nemocnice

školitel a pracoviště školitele: Mgr. Eva Vachková, Ph.D., Ústav sociálního lékařství LF HK