Global Administrator
Poslední změna: 04.12. 2018

Kontakt pro uchazeče o bakalářské studium

Telefon: +420 495816220
E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz
Adresa

 

Vedoucí Ing. Eva Faistová

Referentka pro 1., 2. ročník Všeobecného

lékařství a 1. ročník Zubního lékařství

Alena Žaludová
Referentka pro 1., 2. ročník Všeobecné sestry Mgr. Martina Krymláková
Proděkan pro výuku bakalářských programů prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.