Global Administrator
Poslední změna: 16.09. 2019

Příprava k přijímací zkoušce

Uchazeči o studium mají k dispozici doporučenou literaturu a ukázkový test.

Test je připraven ve formě otázek s výběrem odpovědi. Odpovědi se zaznamenávají do Skórovacího listu a pro hodnocení jsou rozhodující pouze údaje v tomto formuláři, na záznam v testu není brán zřetel. Správná je vždy jedna odpověď nebo kombinace odpovědí, uvedená pod čísly 1 - 5. Zaškrtnutí více odpovědí, i když mezi nimi bude správná, bude hodnoceno jako chybné.

 

V termínu přijímací zkoušky lze využít ubytování na kolejích.

Test  2019-2020