Global Administrator
Poslední změna: 03.12. 2015

Základní informace

Typ studia bakalářské
Studijní program, obor

Ošetřovatelství, Všeobecná sestra

Forma studia

kombinovaná

prezenční (od ak. roku 2015/2016)

Délka studia

3 roky

Cíl studia výkon povolání všeobecné sestry v ústavní i neústavní péči s předpoklady pro vedení ošetřovatelského týmu 
Zakončení studia státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce
Absolventský titul

Bc. ("bakalář")