Global Administrator
Poslední změna: 21.02. 2019

Základní informace

Typ studia bakalářské
Studijní program obor

Ošetřovatelství
Všeobecná sestra

Forma studia

prezenční 

Délka studia

3 roky

Cíl studia výkon povolání všeobecné sestry v ústavní i neústavní péči s předpoklady pro vedení ošetřovatelského týmu 
Zakončení studia státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce
Absolventský titul

Bc. ("bakalář")