Global Administrator
Poslední změna: 05.01. 2015

Doktorské studium (Ph.D.)

Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterského studia medicínských nebo příbuzných přírodovědných oborů a je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje.