LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 07.09. 2018

Nedoručená rozhodnutí děkana fakulty

Sdělení o uložení písemnosti na studijním oddělení Lékařské fakulty v Hradci Králové

Jestliže si adresát do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto sdělení písemnost nepřevezme, považuje se poslední den této lhůty za den doručení písemnosti ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.Nedoručená rozhodnutí