Global Administrator
Poslední změna: 22.08. 2016

Pro přijaté uchazeče

Pro uchazeče přijaté do doktorských programů:

 

  • zápis přijatých v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku se koná 6. 9. 2016 od 13:00 hodin v posluchárně č. I, 1. patro, v objektu Lékařské fakulty, Šimkova ul. 870, Hradec Králové. Dnem zápisu se stanete studentem/kou Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se všemi jeho právy a povinnostmi.
  • zápis přijatých ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku se koná 17. 10. 2016 od 13,00 hodin do posluchárny č. VIII, 3. patro v objektu Lékařské fakulty, Šimkova ul. 870, Hradec Králové. Dnem zápisu se uchazeč stává studentem/kou Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se všemi jeho právy a povinnostmi.

 

K zápisu nezapomeňte přinést:

- občanský průkaz,

- 2 fotografie (pasový formát), na zadní straně podepsané plným jménem,

- číslo účtu,

- ověřenou kopii diplomu o ukončeném magisterském studiu, pokud nebyla přiložena k přihlášce.

 

V případě, že se nebudete moci ze závažných důvodů zápisu osobně zúčastnit, je nezbytné se předem písemně omluvit a požádat písemně o udělení náhradního termínu zápisu. Jinak bude Vaše nepřítomnost považována za nenastoupení ke studiu. Vzhledem k důležitosti informací, které jsou při zápisu sdělovány, je přítomnost v daném termínu nezbytná.

 

Již nyní upozorňujeme na nutnost absolvovat společnou blokovou výuku všech studentů 1. ročníku, která se uskuteční v týdnu od 23. 1. 2017 do 27. 1. 2017 vždy od 8,30 do 16,00 v budově LFHK. Náhradní termín není možné nabídnout.

 

     Pro komunikaci se studijním oddělením používejte elektronickou adresu pgs@lfhk.cuni.cz, informace o studiu sledujte na www.lfhk.cuni.cz/ přes záložku Studenti / Doktorské studium (Ph.D.).

 

 

 

                                                                              Ing.  Eva  Faistová

                                                                            vedoucí studijního odd.

 

 

 

Vyřizuje: Ing. Markéta Moravová