LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 11.09. 2020

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia pro ak. rok 2020/2021

 

Doktorský studijní program

Řádný termín

/

Náhradní termín

Čas
 

Místo konání
 

Anatomie, histologie a embryologie     Knihovna ústavu histologie a embryologie, LF HK
Fyziologie a patologická fyziologie    
Ústav fyziologie, pracovna prof. Červinkové, LF HK
Gynekologie a porodnictví 21.9.2020 13:00 Knihovna Porodnické a gynekologické kliniky, FN HK
Hygiena, preventivní lékařství 16.9.2020 13:00 Ústav hygieny a preventivního lékařství, pracovna přednosty, LF HK

Chirurgie

16.9.2020
/
22.9.2020
14:00
/
13:00
Bedrnův pavilon, budova FN HK č. 21, seminární místnost - 3. patro
Klinická biochemie     Budova č. 22, zasedací místnost 5. patro, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN HK
Klinická onkologie a radioterapie 21.9.2020 15:15 Klinika onkologie a radioterapie, seminární místnost, 4.p., FN HK
Lékařská biofyzika     Kancelář přednosty Ústavu lékařské biofyziky, LF HK
Lékařská biologie      
Lékařská farmakologie      
Lékařská chemie a biochemie 17.9.2020 13:00 Ústav lékařské biochemie, VaVC UK (Kampus), Zborovská ul. Hradec Králové
Lékařská imunologie     Ústav klinické imunologie a alergologie, FN HK, budova č. 17, seminární místnost
Lékařská mikrobiologie      
Neurologie     Neurologická klinika, FN HK
Oční lékařství 21. 9. 2020 15:00 Oční klinika, posluchárna, budova č. 3, FN HK
Patologie 17. 9. 2020 8:00 seminární místnost, Fingerlandův ústav patologie, FN HK
Pediatrie 21. 9. 2020 12:30 Dětská klinika, knihovna, 1. patro, FN HK
Psychiatrie 17. 9. 2020 13:00 Psychiatrická klinika, sekretariát, budova č. 7, FN HK
Radiologie 17.9.2020
/
23.9.2020
8:00
/
8:00
FN HK, budova č. 2, centrální rtg, suterén, sekretariát přednosty
Stomatologie     Stomatologická klinika, knihovna, 3. patro, budova č. 11, FN HK
Veřejné zdravotnictví      
Vnitřní nemoci     budova č. 23, 3. patro, učebna MOKH, FN HK

Označení místa konání:
LF HK = Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové 
FN HK = Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové