Blazkova, Jaroslava
Poslední změna: 07.09. 2021

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia pro ak. rok 2021/2022

 

Doktorský studijní program

Řádný termín

/

Náhradní termín

Čas
 

Místo konání
 

Anatomie, histologie a embryologie     Knihovna ústavu histologie a embryologie, LF HK
Fyziologie a patologická fyziologie    
Ústav fyziologie, pracovna prof. Červinkové, LF HK
Gynekologie a porodnictví     Knihovna Porodnické a gynekologické kliniky, 1. patro, FN HK
Hygiena, preventivní lékařství 17. 9. 2021 13:00 Pracovna přednostky Ústavu preventivního lékařství, LF HK

 

Chirurgie

15. 9. 2021
/
22. 9. 2021
13:00
/
13:00
Bedrnův pavilon, budova FN HK č. 21, Seminární místnost - 3. patro
Klinická biochemie     Budova č. 22, zasedací místnost 5. patro, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN HK
Klinická onkologie a radioterapie     Seminární místnost, Klinika onkologie a radioterapie, 4.p., FN HK
Lékařská biofyzika     Kancelář přednosty Ústavu lékařské biofyziky, LF HK
Lékařská biologie      
Lékařská farmakologie      
Lékařská chemie a biochemie 20. 9. 2021 9:00 Ústav lékařské biochemie, VaVC UK (Kampus), místnost 1A.4.11.31, Zborovská ul. Hradec Králové
Lékařská imunologie     Ústav klinické imunologie a alergologie, budova č. 17, seminární místnost 2. patro, FN HK
Lékařská mikrobiologie     ÚKM, budova č. 17, seminární místnost č.114, FN HK
Neurologie     Neurologická klinika, pracovna přednosty kliniky, FN HK
Oční lékařství     Oční klinika, posluchárna, budova č. 3, FN HK
Patologie     Seminární místnost, Fingerlandův ústav patologie, FN HK
Pediatrie     Knihovna Dětské kliniky, 1. patro, FN HK
Psychiatrie 15. 9. 2021 13:00 Psychiatrická klinika, sekretariát, budova č. 7, FN HK
Radiologie     FN HK, budova č. 2, centrální rtg, suterén, sekretariát přednosty
Stomatologie     Stomatologická klinika, knihovna, 3. patro, budova č. 11, FN HK
Veřejné zdravotnictví 17. 9. 2021 14:00 Ústav preventivního lékařství, 3. patro vlevo, místnost č. 3, LF HK
Vnitřní nemoci 16. 9. 2021 15:00 Budova č. 23, 3. patro, seminární místnost č. 3.211, FN HK

Označení místa konání:
LF HK = Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové 
FN HK = Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové