Blazkova, Jaroslava
Poslední změna: 27.08. 2018

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia pro ak. rok 2018/2019

 

Doktorský studijní program

Řádný
termín/

náhradní termín

Čas
 

Místo konání
 

Anatomie, histologie a embryologie     Ústav histologie a embryologie, knihovna, LFHK
Fyziologie a patologická fyziologie 17.9. 2018 12:00 Ústav fyziologie, pracovna prof. Červinkové, LFHK
Gynekologie a porodnictví 19.9.2018 12:30 Knihovna, Porodnická a gynekologická klinika, FNHK
Hygiena, preventivní lékařství 18.9.2018 9:00 Ústav hygieny a preventivního lékařství, pracovna přednosty, LFHK

Chirurgie

17.9.2018 13:00

Bedrnův pavilon, budova č. 21, 3. patro,seminární místnost, FNHK

Klinická biochemie     Ústav klinické biochemie a diagnostiky,  budova č. 22, zasedací místnost - 5. patro, FNHK
Klinická onkologie a radioterapie 17.9.2018 14:00 Klinická onkologie a radioterapie, zasedací místnost, 4. patro, FNHK
Lékařská biofyzika 18.9.2018 14:00 Ústav lékařské biofyziky, LFHK
Lékařská biologie 18.9.2018 14:00 Ústav lékařské biologie a genetiky, místnost č, 1 A.3.11.26 (knihovna ústavu), FNHK
Lékařská farmakologie 17.9.2018   Ústav farmakologie, LFHK
Lékařská chemie a biochemie 19.9.2018 10:00 Ústav lékařské biochemie, Vědecké a výzkumné centrum UK, Zborovská 2089, 500 05 Hradec Králové
Lékařská imunologie 17.9.2018   Ústav klinické imunologie a alergologie, budova č. 17, seminární místnost 2. NP, FNHK
Lékařská mikrobiologie 18.9.2018 10:00 Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, 3. patro, kancelář přednostky, FNHK
Neurologie 18.9.2018 11:00 Neurologická klinika FNHK, budova č. 8, posluchárna v přízemí vlevo
Oční lékařství 19.9.2018 13:30 Oční klinika, budova č. 3, posluchárna, FNHK
Patologie 17.9.2018 11:00 Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, FNHK
Pediatrie 18.9.2018 14:00 Dětská klinika, knihovna, FNHK
Psychiatrie 17.9.2018   Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Radiologie     Angio-intervenční oddělení, budova č. 21 –  Pavilón chirurgických oborů, seminární místnost, FNHK
Stomatologie 18.9.2018 13:00 Stomatologická klinika LF a FN HK, budova č. 11, knihovna, FNHK
Veřejné zdravotnictví 18.9.2018 15:00 Ústav sociálního lékařství, místnost č. 3, LFHK
Vnitřní nemoci 17.9.2018 14:00 Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23. 3. podlaží, učebna 3.212, FNHK

Označení místa konání:
LFHK = Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové 
FNHK = Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové (Faculty Hospital)