Blazkova, Jaroslava
Poslední změna: 21.05. 2018

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia pro ak. rok 2018/2019

 

Doktorský studijní program

Řádný
termín/

náhradní termín

Čas
 

Místo konání
 

Anatomie, histologie a embryologie 20. 6. 2018 12:30 Ústav histologie a embryologie, knihovna, LFHK
Fyziologie a patologická fyziologie 11. 6. 2018 9:00
 
Ústav fyziologie, pracovna prof. Červinkové, LFHK
Gynekologie a porodnictví 15. 6. 2018 11:00 Knihovna, Porodnická a gynekologická klinika, FNHK
Hygiena, preventivní lékařství 13. 6. 2018 9:00 Ústav hygieny a preventivního lékařství, pracovna přednosty, LFHK

Chirurgie

20. 6. 2018 12:30

Bedrnův pavilon, Aesculap Akademie, budova č. 21, 1. patro, FNHK

Klinická biochemie 14. 6. 2018
 
13:00
 
Ústav klinické biochemie a diagnostiky,  budova č. 22, zasedací místnost - 5. patro, FNHK
Klinická onkologie a radioterapie 13. 6. 2018 15:00 Klinická onkologie a radioterapie, zasedací místnost, 4. patro, FNHK
Lékařská biofyzika      
Lékařská biologie 20. 6. 2018 13:00 Ústav lékařské biologie a genetiky, místnost č, 1 A.3.11.26 (knihovna ústavu), FNHK
Lékařská farmakologie      
Lékařská chemie a biochemie 12. 6. 2018 9:00 Ústav lékařské biochemie, Vědecké a výzkumné centrum UK, Zborovská 2089, 500 05 Hradec Králové
Lékařská imunologie 13. 6. 2018 13:00 Ústav klinické imunologie a alergologie, budova č. 17, seminární místnost 2. NP, FNHK
Lékařská mikrobiologie 21. 6. 2018 10:00 Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, 3. patro, kancelář přednostky, FNHK
Neurologie 14. 6. 2018 10:30 Neurologická klinika FNHK, budova č. 8, posluchárna v přízemí vlevo
Oční lékařství 12. 6. 2018 13:30 Oční klinika, budova č. 3, posluchárna, FNHK
Patologie 18. 6. 2018 12:00 Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, FNHK
Pediatrie      
Psychiatrie      
Radiologie 11. 6. 2018 13:30 Angio-intervenční oddělení, budova č. 21 –  Pavilón chirurgických oborů, seminární místnost, FNHK
Stomatologie 19. 6. 2018 14:30 Stomatologická klinika LF a FN HK, budova č. 11, knihovna, FNHK
Veřejné zdravotnictví 18. 6. 2018 8:00 Ústav sociálního lékařství, místnost č. 3, LFHK
Vnitřní nemoci 11. 6. 2018 14:00 Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23. 3. podlaží, učebna 3.212, FNHK

Označení místa konání:
LFHK = Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové 
FNHK = Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové (Faculty Hospital)