Blazkova, Jaroslava
Poslední změna: 25.07. 2017

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia pro ak. rok 2016/2017

Doktorský studijní program

Řádný
termín/

náhradní termín

Čas
 

Místo konání
 

Hygiena, preventivní lékařství 11.9.2017 9:00 Pracovna prof. Fialy, Ústav hygieny a preventivního lékařství LFHK

Chirurgie

13.9.2017 14:00

Bedrnův pavilon, Aesculap Akademie - 1. patro., FNHK

Klinická biochemie 13.9.2017 14:00 Sekretariát Ústavu klinické biochemie a diagnostiky, FNHK
Lékařská farmakologie 11.9.2017 13:00 Ústav farmakologie, LFHK
Lékařská mikrobiologie 18.9.2017 11:00 Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, 3. patro, kancelář přednostky, FNHK
Neurologie 13.9.2017 11:00 Neurologická klinika FN HK, budova č. 8, v přízemí vlevo
Patologie 11.9.2017 9:00 Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, FN HK
Pediatrie 13.9.2017 13:00 knihovna Dětské kliniky, 1. patro, FN HK
Vnitřní nemoci 11.9.2017 14:30 Budova č. 23, 3. patro, učebna 3.211, FN HK

Označení místa konání:
LFHK = Lékařská fakulta UK, Šimkova 870, Hradec Králové 
FNHK = Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové (Faculty Hospital)