Blazkova, Jaroslava
Poslední změna: 02.06. 2017

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia pro ak. rok 2016/2017

Doktorský studijní program

Řádný
termín/

náhradní termín

Čas
 

Místo konání
 

Anatomie, histologie a embryologie 21. 6./10. 7. 2017 13:00 Knihovna Ústavu histologie a embryologie na LFHK
Gynekologie a porodnictví 20.6.2017 12:00 Gynekologicko porodnická klinika - knihovna, FN HK
Hygiena, preventivní lékařství 13.6.2017 9:00 Pracovna prof. Fialy, Ústav hygieny a preventivního lékařství LFHK

Chirurgie

22.6.2017 14:00

Seminární místnost chir. kliniky, 3. p. Bedrnova pavilonu, FNHK

Klinická biochemie 12.6.2017 10:00 Sekretariát Ústavu klinické biochemie a diagnostiky, FNHK
Lékařská biologie 12.6.2017 9:00 Knihovna Ústavu lékařské biologie a genetiky, areál Kampusu
Lékařská farmakologie 15.6.2017 13:00 Ústav farmakologie, LFHK
Lékařská chemie a biochemie 19.6.2017 9:00 VaVC UK (Kampus), 4. NP, místnost 1A.4.11.31 (pracovna přednostky)
Lékařská imunologie 20.6.2017
11.7.2017
13:00 Ústav klinické imunologie a alergologie, FN HK - seminární místnost ÚKIA, 1. patro
Neurologie 22.6.2017 10:00 Neurologická klinika FN HK, budova č. 8, v přízemí vlevo
Oční lékařství 13.6.2017 13:30 Posluchárna Oční kliniky, FNHK
Patologie 15.6.2017 15:00 Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, FN HK
Psychiatrie 14.6.2017 13:00 Psychiatrická klinika FN HK
Stomatologie 13.6.2017 15:00 Stomatologická klinika, knihovna, FN HK
Veřejné zdravotnictví 19.6.2017 13:00 Ústav sociálního lékařsví LF HK
Vnitřní nemoci 9.6.2017
14.7.2017
13:00
14:00
Budova č. 23, 3. patro, učebna 3.211, FN HK

Označení místa konání:
LFHK = Lékařská fakulta UK, Šimkova 870, Hradec Králové 
FNHK = Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové (Faculty Hospital)