Global Administrator
Poslední změna: 23.07. 2021

Zápis přijatých studentů do DSP

Pro uchazeče přijaté do doktorských programů:

Termín zápisu naleznete zde:

 

K zápisu přineste:

- občanský průkaz,

- 2 fotografie (pasový formát), na zadní straně podepsané plným jménem,

- číslo účtu,

- ověřenou kopii diplomu o ukončeném magisterském studiu, pokud nebyla přiložena k přihlášce. V případě nedoložení ověřené kopie diplomu v den zápisu Vám nebude předáno rozhodnutí o přijetí a nebude Vám umožněno se zapsat do studia.

 

V případě, že se nebudete moci ze závažných důvodů zápisu osobně zúčastnit, je nezbytné se předem písemně omluvit. V takto výjimečných situacích bude studijním oddělením nabídnut náhradní termín. Bez omluvy bude Vaše nepřítomnost  považována za nenastoupení ke studiu. Vzhledem k důležitosti informací, které jsou při zápisu sdělovány, je přítomnost v daném termínu nezbytná.

 

Již nyní upozorňujeme na nutnost absolvovat společnou blokovou výuku všech studentů 1. ročníku. Termíny a další informace naleznete zde. Náhradní termín není možné nabídnout.

 

     Pro komunikaci se studijním oddělením používejte elektronickou adresu malapetra@lfhk.cuni.cz, informace o studiu sledujte na www.lfhk.cuni.cz/ přes záložku Studenti / Doktorské studium (Ph.D.).

 

 

 

                                                                                     Petra Malá

                                                            referentka pro doktorské studijní programy