Global Administrator
Poslední změna: 26.01. 2016

Magisterské studium

Teoretické a preklinické předměty poskytují základ pro pochopení fyziologických a patologických procesů v organismu.

 

V klinických předmětech se studenti prakticky seznamují především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami a principy léčby včetně diferenciální diagnostik.

 

Velký důraz je kladen na praktickou výuku u lůžka pacienta a při přípravě stomatologů na intenzívní praktickou výuku ve stomatologických ordinacích.

 

Magisterské programy lze studovat pouze prezenční formou.

 

Fotografie