Zaludova, Alena
Poslední změna: 02.08. 2019

Nedoručená rozhodnutí děkana fakulty

Sdělení o uložení písemnosti na studijním oddělení Lékařské fakulty v Hradci Králové

Jestliže si adresát do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto sdělení písemnost nepřevezme, považuje se poslední den této lhůty za den doručení písemnosti ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.


Nedoručená rozhodnutí   
Nedoručená rozhodnutí
Nedoručená rozhodnutí
Nedoručená rozhodnutí
Nedoručená rozhodnutí

 

V Hradci Králové 8.7.2019          

                                                                                          Ing. Eva Faistová

                                                                                   vedoucí studijního oddělení