Global Administrator
Poslední změna: 14.12. 2018

Příprava na přijímací zkoušku ke studiu magisterských oborů

Pro úspěšnost přijímacího řízení je správná a důkladná příprava k přijímací zkoušce nezbytná.

Přípravný kurz

 

Obsah přijímacích testů

  • Otázky do testů přijímací zkoušky jsou každoročně nově vybírány z tématických okruhů učiva definovaných v doporučené literatuře k přijímací zkoušce.

 

  • Představu o formě a obsahu testů přijímací zkoušky lze získat z ukázkového testu.
    Test je připraven ve formě otázek s výběrem odpovědi. Odpovědi se zaznamenávají do Skórovacího listu a pro hodnocení jsou rozhodující pouze údaje v tomto formuláři, na záznam v testu není brán zřetel. Správná je vždy jedna odpověď nebo kombinace odpovědí, uvedená pod čísly 1 - 5. Zaškrtnutí více odpovědí, i když mezi nimi bude správná, bude hodnoceno jako chybné.

 

 

V termínu přijímací zkoušky lze využít ubytování na kolejích.


Test 2018-2019