Ticha, Zuzana
Poslední změna: 22.02. 2017

Pro přijaté uchazeče - magisterské studium

Milé úspěšné studentky, milí úspěšní studenti,

rádi bychom vám usnadnili vaše první kroky ve studiu na naší fakultě.

Pokud se nám to nepodařilo, napište nám.

Základní informace a výhody

Jsme součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě.

   
Autor Miloš Vojíř

Naše fakulta, i když se její historie nepočítá na staletí, je podepřena významnými jmény jako je Bedrna, Fingerland a mnozí další.

 

Fotografie dokumentují neméně zajímavou současnost.

   
Autor Miloš Vojíř

Nacházíme se ve městě, které se v první polovině 20. století nazývalo „salónem republiky“, a které dnes v sociologických studiích patří k místům s nejlepší kvalitou života.

   

Máme k dispozici moderní koleje. Nároky studentů na ubytování jsou poměrně uspokojivě plněny.

 

Naše fakulta

 • zapůjčuje studentům základní povinnou literaturu;
 • disponuje špičkovými profesory a docenty, z nichž je mnoho mladých a dobře komunikujících se studenty;
 • má dobře fungující pedagogicko-psychologickou poradnu.
  Poradna pomáhá studentům zvládnout náročný přechod ze střední na vysokou školu. Během celého studia jim poskytuje též odbornou pomoc při řešení osobních problémů;
 • podporuje zapojení studentů do výzkumu v oblasti medicíny v rámci volitelných předmětů a organizuje prezentaci studentských prací formou studentských vědeckých konferencí;
 • podporuje studijní pobyty v zahraničí – vč. finanční pomoci – formou mezifakultních dohod, v rámci programu Erasmus LLP a dalších možností;
 • spolupracuje s Asociací studentů medicíny, která sdružuje mediky. ASM je jedinou organizací zastupující studenty LF a jako taková má právo jednat s vedením fakulty jménem studentů. ASM pomáhá řešit problémy se studiem, pořádá kulturní a sportovní akce;
 • žije všestranně.

Výhodou je rovněž to, milí studenti, že se ocitnete v opravdu mezinárodním prostředí – studují u nás stovky zahraničních studentů z mnoha zemí celého světa. To vám dá mimořádnou šanci získat nejen dobré možnosti komunikace s anglicky mluvícími studenty, ale i získat přátele (a budoucí kolegy) v mnoha zemích světa.

 

Zápis do studia

 • 4. 7. 2017 v 8.00 h
 • ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty UK, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové 

 

Doklady nutné k zápisu

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • cizinci: certifikát B2 z českého jazyka
 • rozhodnutí o přijetí / přijatí bez přijímacího řízení: pozvánka k zápisu
 • 2 fotografie
 • občanský průkaz / cizinci: pas

 

Náhradní termín zápisu se uděluje zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech. O náhradní termín je nutno požádat písemně, a to nejpozději v den konání zápisu, a odůvodnění doložit.

Další informace

Orientujte se

 

Rozvrh, studijní plán, sylaby, literatura

 • budou publikovány během srpna – září

 

Sledujte informace na webu

 

Chybí vám určitá studijní informace?

 

 

 

Za vedení fakulty

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku