Ticha, Zuzana
Poslední změna: 17.03. 2014

Základní informace

Typ studia magisterské
Studijní program Všeobecné lékařství Zubní lékařství
Forma studia

prezenční

pro studenty – samoplátce též v anglickém jazyce

Délka studia 6 let 5 let
Cíl studia výkon povolání ve všech oborech léčebně preventivní péče výkon povolání v péči o chrup a dutinu ústní
Zakončení studia státní rigorózní zkoušky
Absolventský titul MUDr. ("doktor medicíny") MDDr. ("doktor zubního lékařství")