Předpisy a směrnice - uchazeči o studium

Předpisy

 

Datum podpisu

Datum účinnosti

Statut Lékařské fakulty v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 07. 2017
Příloha č. 1 Statutu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Znak Lékařské fakulty v Hradci Králové
02. 06. 2017
01. 07. 2017
Příloha č. 2 Statutu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Imatrikulační a promoční sliby Lékařské fakulty v Hradci Králové
02. 06. 2017
01. 07. 2017

Směrnice

Harmonogram akademického roku 2016-2017 OD 2015/2016-4
Harmonogram akademického roku 2016-2017, změna
změna termínu elektronic. zápisu volitel. předm.
OD 2015/2016-6
Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu OD 2016/2017-3
Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce OD 2013/2014-5
Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce

u studentů přijatých ke studiu od akad. roku 2015/16

OD 2014/2015-2
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky OD 2016/2017-5
Programy celoživotního vzdělávání OD 2015/2016-8