Předpisy a směrnice - uchazeči o studium

Předpisy

 

Datum podpisu

Datum účinnosti

Statut Lékařské fakulty v Hradci Králové 10. 10. 2008
01. 11. 2008
Statut LFHK, příloha č. 2

Imatrikulační a promoční sliby Lékařské fakulty v Hradci Králové


Pravidla pro přijímací řízení ke studiu na Lékařské fakultě v Hradci Králové 10. 10. 2008
01. 11. 2008

Směrnice

Harmonogram akademického roku 2016-2017 OD 2015/2016-4
Harmonogram akademického roku 2016-2017, změna
změna termínu elektronic. zápisu volitel. předm.
OD 2015/2016-6
Podrobnosti k právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů rozhodných pro přijetí ke studiu
ZRUŠENO, nahrazeno OD 2016/2017-3
OD 2008/2009-5
Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu OD 2016/2017-3
Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce OD 2013/2014-5
Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce

u studentů přijatých ke studiu od akad. roku 2015/16

OD 2014/2015-2
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky OD 2016/2017-5
Programy celoživotního vzdělávání OD 2015/2016-8