Předpisy a směrnice - uchazeči o studium

Předpisy

 

Datum podpisu

Datum účinnosti

Statut Lékařské fakulty v Hradci Králové 02. 06. 2017
01. 07. 2017
Příloha č. 1 Statutu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Znak Lékařské fakulty v Hradci Králové
02. 06. 2017
01. 07. 2017
Příloha č. 2 Statutu Lékařské fakulty v Hradci Králové
Imatrikulační a promoční sliby Lékařské fakulty v Hradci Králové
02. 06. 2017
01. 07. 2017

Směrnice

Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu OD 2016/2017-3
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky OD 2019-7
Programy celoživotního vzdělávání OD 2015/2016-8