Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 14.02. 2017

AZV ČR - Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2016
16-27243A prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Mikrovaskulární abnormality jakožto endofenotyp schizofrenie
Průběh řešení: 2016 2017 2018 2019
16-30366A prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.

Lipozomy (drug delivery systems) v kineticky řízené léčbě platinarezistentního karcinomu ovarií doxorubicinem pomocí plazmafiltrace.
Průběh řešení: 2016 2017 2018 2019

16-28174A prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Péče zaměřená na zvláštnosti pacienta: individualizovaná péče (teorie, diagnostika, intervence)
Průběh řešení: 2016 2017 2018 2019
LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2016

16-29614A MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. - ÚVN Praha
Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice
Průběh řešení: 2016 2017 2018 2019
MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.