Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 27.04. 2018

AZV ČR - Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2018
NV18-06-00484 doc.Ing. Jan Kremláček, Ph.D. Zlepšení kvality života u pacientů se stabilní makulopatií prostřednictvím implantace intraokulární makulární čočky a modulací zrakové plasticity transkraniální elektrickou stimulací
Průběh řešení: 2018 2019 2020 2021
NV18-08-00314 prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc. Ověření diagnostických možností nového mobilního přístroje k vyšetřování zrakových evokovaných potenciálů
Průběh řešení: 2018 2019 2020 2021
2017
17-28882A prof.MUDr. Vladimír Bláha,CSc. Genetické polymorfismy, MiRNA a vybrané bioindikátory aktivity - vzájemné vztahy při diagnostice a léčbě těžké familiární hypercholesterolemie 
Průběh řešení: 2017 2018 2019 2020
17-29241A prof.MUDr. Hana Langrová,Ph.D. Proprotein konvertáza subtilisin/kexin 9 (PCSK9) v patofyziologii a léčbě věkem podmíněné suché formy makulární degenerace
Průběh řešení: 2017 2018 2019 2020 
2016
16-27243A prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Mikrovaskulární abnormality jakožto endofenotyp schizofrenie
Průběh řešení: 2016 2017 2018 2019
16-30366A prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.

Lipozomy (drug delivery systems) v kineticky řízené léčbě platinarezistentního karcinomu ovarií doxorubicinem pomocí plazmafiltrace.
Průběh řešení: 2016 2017 2018 2019

16-28174A prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Péče zaměřená na zvláštnosti pacienta: individualizovaná péče (teorie, diagnostika, intervence)
Průběh řešení: 2016 2017 2018 2019
LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2016

16-29614A MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. - ÚVN Praha
Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice
Průběh řešení: 2016 2017 2018 2019
MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.