Věda a zahraničí

LFUK-HK-freiberj
Poslední změna: 03.10. 2019

Erasmus+

Projekt "training of soft skills for surgical teams using an immersive serious game”
Číslo: 2018-1-ES01-KA202-050943
1.png
trvání: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Cílem projektu je poskytnout zdravotním profesionálům inovativní přístup k získání a rozvoji jejich technik duševní práce (měkkých dovedností) za účelem zlepšení jejich profesního rozvoje. Výsledkem projektu bude manuál a hra na bázi virtuální reality.

Více informací o realizaci projektu a dosažených výsledcích naleznete na stránkách https://s4game.eu/.