Věda a zahraničí


Poslední změna: 02.05. 2016

FP6 - 6. rámcový program

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

V současnosti již nejsou výzvy do 6. rámcového programu vypisovány.

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2004 a dále