Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 02.09. 2013

FP6 ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2008

CARE-MAN prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

HealthCARE by Biosensor Measurements and Networking.
Průběh řešení: 2008 2009 2010 2011

2004

LSSG-CT-2004-504842

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Multi-National External Quality Assay (EQA) programmes in Clinical Molecular Diagnostics based on Performance and Interpreration of PCR assay methods including dissemination and training.
Průběh řešení: 2004 2005