Věda a zahraničí


Poslední změna: 14.02. 2017

FP7 - 7. rámcový program

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

V současné době není řešen žádný projekt v rámci 7. rámcového programu.

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2008 a dále