Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 14.02. 2017

FP7 ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2008

OPTiMiSE prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe.

Průběh řešení: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PurStem
MUDr. Tomáš Soukup Utilisation of the mesenchymal stem cell receptome for rational development of uniform, serum-free culture conditions and tools for cell characterization.
Průběh řešení: 2008 2009 2010 2011