Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 11.02. 2014

FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

V současnosti již není výběrové řízení pro projekty s podporou Fondu rozvoje vysokých škol vypisováno.

 

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2004 - 2013