Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 04.01. 2022

FRVŠ ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2013

B3 a 216 MUDr. Martin Kapitán Klinicko-anatomický atlas zubů a jeho začlenění do výuky zubního lékařství.
Průběh řešení: 2013

2012

F3 d 273 MUDr. Petr Hejna, Ph.D. Příprava multimediálních, hypertextových a hypermediálních učebních pomůcek pro výuku soudního lékařství.
Průběh řešení: 2012

2011

653 A a prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. Inovace učebny histologie a embryologie
Průběh řešení: 2011
1073 F3 d MUDr. Petr Hájek, Ph.D. Tvorba e-learningových kurzů z topografické anatomie
Průběh řešení: 2011

2010

545 F3

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Inovace předmětu Kmenové buňky a regenerativní medicína
Průběh řešení: 2010

891 A

MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.

Rozvoj bezdrátových sítí na kolejích a učebnách Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Průběh řešení: 2010

1277 F3

MUDr. Alena Pavlicová

Začlenění základních technik práce s ortodontickým drátem do praktické výuky magisterského studijního programu zubní lékařství
Průběh řešení: 2010

2009

928 A

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

Využití digitálních technologií při výuce na Psychiatrické klinice LF UK a FN Hradec Králové
Průběh řešení: 2009

1302 F3

MUDr. Zdeněk Fiedler, Ph.D. Detekce mutací dF508 a G551D - Inovace Laboratorních cvičení z lékařské biologie a genetiky
Průběh řešení: 2009

1054 F3

doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Hodnocení individuálního rizika kazivosti chrupu pomocí stanovení hladiny kariogenních streptokoků a zavedení této metody do magisterského studia zubní lékařství
Průběh řešení: 2009

1016 F3

Ing. Pavel Šiman, CSc. Využití iontově selektivních elektrod v praktických cvičeních z biochemie
Průběh řešení: 2009

912 F3

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. Inovace výuky předmětu Materiály pro zubní lékařství
Průběh řešení: 2009

2008

364/F3 a

MUDr. Dana Čížková, Ph.D.

Inovace praktické výuky embryologie
Průběh řešení: 2008

478/F5 d

Mgr. Klára Hušková

Inovace a modernizace jazykové výuky na lékařské fakultě
Průběh řešení: 2008

622/F3 d

MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.

Klinická dentální implantologie - výukové videoprezentace
Průběh řešení: 2008
Řešené videoprezentace

2007

817/2007 F3 a

MUDr. Petr Hájek, Ph.D.

Vytvoření virtuálních a fyzických anatomických výukových modelů moderní metodou rapid prototyping
Průběh řešení: 2007

1110/2007 A a

doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.

Zřízení výukového mikroskopického pracoviště pro teoretickou i praktickou výuku studentů
Průběh řešení: 2007

155/2007 A a

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

Inovace praktické výuky oftalmologie - zavedení lekce "Elektrofyziologické metody v oftalmologii a jejich klinický význam"
Průběh řešení: 2007

156/2007 F3 a

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

Inovace výuky oftalmologie pomocí multimediální prezentace
Průběh řešení: 2007

27/2007 F3 b

MUDr. Jiřina Lesná, Ph.D.

Infekce v patologické anatomii a klinické praxi
Průběh řešení: 2007

1639/2007 A b

MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.

Obnovení a rozšíření počítačového vybavení učeben Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Průběh řešení: 2007

581/2007 F3 d

MUDr. Blanka Pospíšilová, CSc.

Multimediální atlas variet, anomálí a patologií zubů na www
Průběh řešení: 2007

675/2007 F3 a

MUDr. Dagmar Vahalová, Ph.D.

Nácvik retrakce gingivy v rámci preklinické výuky stomatologické protetiky
Průběh řešení: 2007

2006

617/2006 F3 a

doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.

Zavedení neinvazivní metody odstranění zubního kazu do výuky magisterského studijního programu zubní lékařství
Průběh řešení: 2006

2142/2006 F3 d

MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.

Základy gynekologické endoskopie - multimediální výuková prezentace
Průběh řešení: 2006

1571/2006 A a

doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Molekulárně biologické metody v moderní farmakologii
Průběh řešení: 2006

3081/2006 A a

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie
Průběh řešení: 2006

1383/2006 F3 a

Bc. Dagmar Švecová

Inovace ve výuce ošetřovatelství v neurologii
Průběh řešení: 2006

1827/2006 F3 b

MUDr. Petr Závodský, Ph.D.

Zařazení nového předmětu Parodontologické nástroje do preklinické části magisterského studijního programu zubní lékařství
Průběh řešení: 2006

2005

1379/2005 A a

PhDr. Alexandra Archalousová

Rozvoj laboratoře pro nácvik praktických dovedností u mediků a bakalářek ošetřovatelství
Průběh řešení: 2005

784/2005 F3 a

Bc. Šárka Dostálková

Základní principy ošetřovatelství v chirurgických oborech
Průběh řešení: 2005

487/2005 F3 d

MUDr. Miroslav Förstl

Praktický atlas lékařské parazitologie přístupný na síti Internet
Průběh řešení: 2005

1283/2005 F3 a

RNDr. Věra Králová, Ph.D.

Inovace výuky buněčné biologie a genetiky v zubním lékařství
Průběh řešení: 2005

1106/2005 F3 a

doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Obecná farmakologie - základní principy klinické farmakologie v každodenní sesterské praxi
Průběh řešení: 2005

1785/2005 F3 a

prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc.

Histopatologická diagnostika nádorů CNS ve výuce neurochirurgie
Průběh řešení: 2005

626/2005 A a Mgr. Jiří Záhora, Ph.D. Inovace laboratoře pro praktickou výuku lékařské biofyziky
Průběh řešení: 2005

2004

1770/2004 G3

MUDr. Ziad Albahri

HPLC diagnostika dědičných poruch glykosylace
Průběh řešení: 2004

992/2004 F3 a

MUDr. Petr Bednář

Zavedení kofferdamu do preklinické výuky stomatologie
Průběh řešení: 2004

993/2004 F3 a

MUDr. Daniel Černý

Inovace praktické výuky ve stomatologické fantomové laboratoři
Průběh řešení: 2004

999/2004 F3 d

MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.

Dentální implantologie - multimediální výuková prezentace
Průběh řešení: 2004

1000/2004 F3 d

doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Lékové interakce na úrovni metabolizmu léčiv - význam cytochromu P450
Průběh řešení: 2004

995/2004 F3 a

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Inovace okruhů formované krevní elementy a oběhový systém
Průběh řešení: 2004

1767/2004 F3 d

MUDr. et MUDr. Štefan Nátek

Multimediální výuka stomatologie pomocí intraorální videokamery
Průběh řešení: 2004

1768/2004 F3 d

doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.

Multimediální výuka pediatrie
Průběh řešení: 2004

1769/2004 F3 d

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

Začlenění problematiky vlivu kouření na dutinu ústní do výuky LF
Průběh řešení: 2004

1776/2004 G3

Mgr. Martin Štěrba

Studium echografického hodnocení diastolické srdeční funkce u králíka
Průběh řešení: 2004

996/2004 F3 a

MUDr. Maher Taha

Inovace preklinické výuky parodontologie pro studenty stomatologie
Průběh řešení: 2004

905/2004 A a

doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.

Interaktivní komunikační technologie ve výuce porodnictví a gynekologie
Průběh řešení: 2004

997/2004 F3 a

MUDr. Dagmar Vahalová, Ph.D.

Inovace praktické výuky protetické technologie
Průběh řešení: 2004

998/2004 F3 a

MUDr. Zuzana Weberová

Inovace - zvýšení kvality výuky ortodoncie
Průběh řešení: 2004