Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 15.04. 2019

GA ČR - Grantová agentura České republiky

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

 

2018
18-13283S prof. MUDr. Jan Bureš,CSc., FCMA Vliv experimentálního gastrointestinálního poškození na farmakokinetiku léčiv Alzheimerovy
choroby
Průběh řešení: 2018 2019 2020
2017
17-10331S prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. Objasnění role kadherinů a EMT v rozvoji chemoterapeutické rezistence u metastatického kolorektálního karcinomu
Průběh řešení: 2017 2018 2019
17-05466S RNDr. David Kunke, Ph.D. Role kanonické signální dráhy Wnt v neurogenezi.
Průběh řešení: 2017 2018 2019
2015
15-09161S prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. Remodelace svalu na podkladě extracelulární matrix osázené funkčně charakterizovanými buňkami
Průběh řešení: 2015 2016 2017
LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2018
18-13323S Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek
Průběh řešení: 2018 2019 2020
RNDr.Radim Havelek,Ph.D.
2017
17-13541S doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. -
FVZ UO Brno 
Vývoj nových radioprotektivních látek na bázi malých molekulárních inhibitorů
Průběh řešení: 2017 2018 2019
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. 
 

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2006 a dále
Projekty řešené v letech 2012 a dále - spolupříjemci