Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 03.05. 2016

GA ČR - spolupříjemci ukončeno

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK). 

Ukončené projekty - spolupříjemci

2012

P407/12/2528

Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. 

- AV ČR, v.v.i.

Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným po dlouhodobé senzorické deprivaci.

Průběh řešení: 2012 2013
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.