Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 30.01. 2015

GA ČR ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2012

P303/12/P536 MUDr. Pavel Tomšík, Ph.D. Využití tomatinu, alkaloidu z rajčat, v léčbě zhoubných nádorů.
Průběh řešení: 2012 2013 2014
2009

309/09/0869

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D

Předpozornostní zpracování zrakové informace u člověka: elektrofyziologická studie.
Průběh řešení: 2009 2010 2011 2012 2013

305/09/0416 prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. Poškození srdce vyvolané protinádorovými léčivy a ischemií-reperfuzí: nové možnosti farmakologické kardioprotekce.
Průběh řešení: 2009 2010 2011 2012
304/09/0494 doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. Morfologické změny thymu a nadledvinek v ultrazvukovém obraze plodu jako marker syndromu fetální zánětlivé odpovědi.
Průběh řešení: 2009 2010 2011
304/09/1568 prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Charakteristika odolnosti dospělých kmenových buněk vůči genotoxickému stresu.
Průběh řešení: 2009 2010 2011

305/09/P145 Mgr. Pavla Staňková, Ph.D.
(roz. Křiváková)
Úloha mitochondrií při toxickém poškození a regeneraci jater.
Průběh řešení: 2009 2010 2011

2008

304/08/0329

prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.

Studium faktorů mikroprostředí ovlivňujících procesy reparace kosterní svaloviny
Průběh řešení: 2008 2009 2010

305/08/P184 MUDr. Otto Kučera, Ph.D. Jsou játra postižená nealkoholickým ztukovatěním (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) citlivější vůči toxickému poškození?
Průběh řešení: 2008 2009 2010

2007

304/07/P307

MUDr. Jana Karbanová, Ph.D.

Studium diferenciačního potenciálu kmenových buněk zubní pulpy
Průběh řešení: 2007 2008 2009

2006

406/06/0035

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Kvalita života u dětí a dospívajících
Průběh řešení: 2006 2007 2008

301/06/P047

RNDr. Ladislava Schröterová, Ph.D.

Vliv inositolu hexafosfátu, inositolu a selenu na proliferaci a apoptózu buněk kolorektálního karcinomu
Průběh řešení: 2006 2007 2008