Věda a zahraničí


Poslední změna: 14.02. 2017

GA UK - Grantová agentura UK

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2016
680216 Mgr. Zuzana Pokorná Studium kardioprotektivních účinků ACE-inhibitoru, dexrazoxanu a jeho nových derivátů vůči chronické antracyklinové kardiotoxicitě u králíka.
Průběh řešení: 2016  2017  2018
814316 MUDr. Mikuláš Skála Detekce velmi časných projevů kardiotoxicity chemoterapie s využitím pokročilých echokardiografických technik, proteinových kardiomarkerů a cirkulujících mikroRNA
Průběh řešení: 2016  2017  2018
932516 Ing. Monika Pospíšilová Testování nových protinádorových terapeutik na bázi nízkomolekulárních inhibitorů DNA-PK
Průběh řešení: 2016  2017  2018
932616 Mgr. Klára Habartová Testování protinádorového účinku isochinolinových alkaloidů
Průběh řešení: 2016  2017  2018

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2004 a dále