Věda a zahraničí


Poslední změna: 10.08. 2020

GA UK - Grantová agentura UK

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2020
100120   MUDr. Denisa   Pohanková 
                                   
Dávky na srdce při akcelerované parciální iradiaci levého prsu technikou perioperační multikateterové brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem
Průběh řešení: 2020 2021 2022
562120  RNDr. Martin Uher
Význam aktivace Konstitutivního androstanového receptoru a AMP kinasy v modulaci estrogeny - indikované cholestázy
Průběh řešení: 2020 2021 2022
  2019 
1193819 MUDr. Kateřina 
Kubíčková                        
Implementace laserové spektroskopie v analýze kožních nádorů                                                 
Průběh řešení: 2019 2020
2018
346218 Ing. Hana Laštůvková Vliv kardiovaskulárních léčiv na rozvoj  nealkoholové steatohepatitidy
Průběh řešení: 2018 2019 2020
556218 Fatemeh A. Faradonbeh, M.Sc.
Role deficitu železa a MRP2 transportéru v rozvoji estrogeny-indukovaní cholestázy
Průběh řešení: 2018 2019 2020
 
2017  
460217 MUDr. Petr Krůpa
Experimentální léčba glioblastomu multiforme termoablací za použití superparamagnetických nanočástic nesoucích doxorubicin
Průběh řešení: 2017 2018
 
2016
680216 Mgr. Zuzana Pokorná Studium kardioprotektivních účinků ACE-inhibitoru, dexrazoxanu a jeho nových derivátů vůči chronické antracyklinové kardiotoxicitě u králíka.
Průběh řešení: 2016  2017  2018
814316 MUDr. Mikuláš Skála Detekce velmi časných projevů kardiotoxicity chemoterapie s využitím pokročilých echokardiografických technik, proteinových kardiomarkerů a cirkulujících mikroRNA
Průběh řešení: 2016  2017  2018
932516 Ing. Monika Pospíšilová Testování nových protinádorových terapeutik na bázi nízkomolekulárních inhibitorů DNA-PK
Průběh řešení: 2016  2017  2018
932616 Mgr. Klára Habartová Testování protinádorového účinku isochinolinových alkaloidů
Průběh řešení: 2016  2017  2018

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2004 a dále