Věda a zahraničí


Poslední změna: 22.01. 2016

IGA MZ ČR

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

V současnosti již nejsou veřejné soutěže vyhlášené v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví České republiky vypisovány.

 


 

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty - spolupříjemci

V současnosti již nejsou veřejné soutěže vyhlášené v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví České republiky vypisovány.

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2004 a dále

Projekty řešené v letech 2004 a dále - spolupříjemci